STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / 2. KOŚCIÓŁ STACYJNY – ŚW. KRZYŻA

2. Kościół Stacyjny – ŚW. KRZYŻA

2. Kościół Stacyjny – ŚW. KRZYŻA
DATA ROZPOCZĘCIA: 27-02-2020 GODZINA: 18:00
MIEJSCE: ul. Św. Krzyża 23, Kraków
PARAFIA: Kraków, Parafia Świętego Krzyża

ORGANIZATOR: Archidiecezja Krakowska
WWW: http://www.krzyzkrakow.pl
OPIS WYDARZENIA:

Tradycja Liturgii stacyjnej zrodziła się w Rzymie. Przez kilka pierwszych wieków chrześcijaństwa biskup Rzymu nie miał „swojego” kościoła. Katedra biskupa Rzymu została wybudowana dopiero po roku 313 poza terenami zamieszkiwanymi przez chrześcijan. Papież nawiedzał rzymskie kościoły tytularne, by sprawować w nich uroczystą Eucharystię, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich siedmiu regionów kościelnych Rzymu. Przybycie biskupa Rzymu do lokalnej wspólnoty nadawało Eucharystii szczególnie uroczysty charakter. Drugie „źródło” świątyń stacyjnych to kościoły związane z kultem świętych – szczególnie męczenników.

Liturgiczne „wędrowanie” papieża po rzymskich kościołach nie ograniczało się jedynie do okresu Wielkiego Postu, lecz trwało cały rok obejmując najważniejsze święta i okresy liturgiczne. Tradycja wielkopostnych kościołów stacyjnych była kultywowana w Rzymie aż do początków XIV wieku. Przywrócono ją tam w roku 1979. Liturgię tę podjęło z czasem wiele innych stolic biskupich. Za sprawą abp. Marka Jędraszewskiego, jako ówczesnego metropolity, zaczęto ją sprawować w Łodzi w 2013 r. Obejmując Archidiecezję Krakowską abp Jędraszewski wprowadził ją także pod Wawelem.


Drugim kościołem stacyjnym jest kościół św. Jerzego na Velabrum – znajduje się w bagnistej dolinie Forum Romanum, gdzie według tradycji umieszczeni zostali w koszyku Romulus i Remus, założyciele miasta. W ósmym wieku papież Zachariasz podarował kościołowi relikwię głowy św. Jerzego.

Rzymskiemu kościołowi św. Jerzego w Krakowie odpowiada kościół pw. św. Krzyża – pochodzi z XIV w., wzniesiono go z kamienia pozostałego po wybudowaniu murów obronnych miasta. Pierwotnie łączył się z zabudowaniami klasztornymi i szpitalem Ducha Świętego. Jest jedynym w Krakowie zachowanym przykładem budownictwa jednofilarowego. W 1962 roku bp Karol Wojtyła wygłosił w nim rekolekcje dla artystów „Ewangelia a sztuka”.


Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.

 

Kościół stacyjny św. Krzyża: Trwajmy w silnej wierze

ZOBACZ TAKŻE