STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS LITURGII STACYJNEJ W KOŚCIELE ŚW. MIKOŁAJA: KAŻDY CZŁOWIEK NOSI W SOBIE SZCZEGÓLNY BOŻY OBRAZ

Abp Marek Jędraszewski podczas liturgii stacyjnej w kościele św. Mikołaja: Każdy człowiek nosi w sobie szczególny Boży obraz

- Chcemy trwać przy Chrystusie, który jest Zmartwychwstaniem i Życiem, wierząc głęboko, że każdy człowiek nosi w sobie szczególne podobieństwo do Boga, szczególny Boży obraz - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w czasie liturgii stacyjnej w kościele pw. św. Mikołaja w Krakowie.
W homilii arcybiskup powiedział, że w Ewangeliach synoptycznych bardzo ważne miejsce zajmuje wyznanie św. Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. W Ewangelii św. Jana pojawia się inne wyznanie wiary św. Piotra, gdy Chrystus nauczał w Kafarnaum. Wobec prawdy o Eucharystii wielu odwróciło się od Zbawiciela. Wtedy Piotr powiedział: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”. W liturgii słowa została przedstawiona scena wskrzeszenia Łazarza. Wtedy św. Marta wyznała: „Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Apostołowie i ludzie, którzy spotkali Jezusa, uwierzyli w Niego i patrząc na Jego moc, wierzyli ze jest Mesjaszem. Prawda o Chrystusie ratującym i dającym życie objawia się także w losach tych, którzy w Niego uwierzyli i są przejęci wartością ludzkiego życia.

Arcybiskup stwierdził, że rzymski kościół św. Mikołaja w Więzieniu został wzniesiony na miejscu dawnego rzymskiego więzienia. Jak podaje legenda, do znajdującego się w nim lochu został wtrącony pewien człowiek skazany na śmierć głodową. Córka karmiła go w tajemnicy swym mlekiem, by mógł uniknąć śmierci. Ta historia tak wzruszyła pogańskich sędziów, że skazańca uwolniono. Ta piękna legenda sprawiła, że w miejscu dawnego więzienia powstała bazylika św. Mikołaja, który także pomagał ludziom w beznadziejnych sytuacjach.

Metropolita podkreślił, że powracając do tej pogańskiej legendy, zebrani myślą także o realiach współczesnego świata. – Przyszło nam żyć w kulturze, która chce pozostać kultura postchrześcijańską. Chce wprowadzić swoje prawa, swoją wizję człowieka, odrzucając Chrystusa i Jego naukę. W imię tych praw usiłuje się wprowadzić prawo kobiety do zabijania swego nienarodzonego dziecka i uznaje się to za przejaw postępu oraz humanizmu. My, wciąż wpatrzeni w Chrystusa, który jest Zmartwychwstaniem i życiem, wyrażamy jednoznaczny sprzeciw wobec tych nieludzkich praw – powiedział. Podkreślił, że w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wierni chcę wyrazić sprzeciw wobec nieludzkiego prawa oraz aprobatę ludzkiego życia. Wyrazem tego jest Duchowa Adopcja, która trwa 9 miesięcy. – Chcemy trwać przy Chrystusie, który jest Zmartwychwstaniem i Życiem, wierząc głęboko, że każdy człowiek nosi w sobie szczególne podobieństwo do Boga, szczególny Boży obraz – podkreślił. Na zakończenie stwierdził, że wierni decydują się na duchową adopcję, by kolejne pokolenia mogły walczyć o godność każdej istoty ludzkiej, w imię Jezusa Chrystusa.

Po Mszy św. chętne osoby złożyły deklarację oraz przyrzeczenie Duchowej Adopcji.

28. Kościół Stacyjny - kościół św. Mikołaja 25.03.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE