STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W CZASIE 50-LECIA PARAFII NIEPOKALANEGO SERCA NMP W KRAKOWIE: PAMIĘĆ JEST WYRAZEM WDZIĘCZNOŚCI

Abp Marek Jędraszewski w czasie 50-lecia parafii Niepokalanego Serca NMP w Krakowie: Pamięć jest wyrazem wdzięczności

– Pamięć jest wyrazem wdzięczności. Ważne jest to, że wasza wdzięczność wobec kapłanów i tych, którzy tworzyli parafię, przyjmuje materialny kształt pamięci, bo to świadczy o szlachetności waszych intencji– mówił abp Marek Jędraszewski w czasie uroczystości 50-lecia parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Krakowie na os. Rybitwy-Przewóz.

Abp Marek Jędraszewski w czasie 50-lecia parafii Niepokalanego Serca NMP w Krakowie: Pamięć jest wyrazem wdzięczności

Na początku Mszy św. proboszcz parafii ks. Stanisław Migas zaznaczył, że uroczystość jest powodem do dziękczynienia za wyremontowanie w ostanim czasie kościoła, wprowadzenie do świątyni relikwii św. Jana Pawła II i przygotowanie monografii parafii.

W homilii arcybiskup odwołując się do niedzielnej liturgii Słowa zwrócił uwagę na dwa sformułowania – Izajaszowe „Oto nasz Bóg, Ten, któreśmu zaufali, że nas wybawi” i Pawłowe „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. – On jest źródłem siły i mocy człowieka. W Nim pokładana nadzieja sprawia, że wszystko co dobre, co szlachetne, a przede wszystkim co zwycięskie, jest możliwe – mówił metropolita podkreślając, że chrześcijanin chce oddawać Bogu chwałę, Jemu chce ofiarować swoje serce, a swoje oddanie okazywać najbardziej wzniosłymi słowami.

Arcybiskup zauważył, że 50 lat temu powstała nowa parafia na Rybitwach i Przewozie, bo tutejsi mieszkańcy wiedzieli kim jest dla nich Pan Bóg – z Niego czerpali swoje siłę i moc. Pół wieku temu, w prowizorycznym kościółku gromadzili się pierwsi entuzjaści nowej wspólnoty, głęboko przekonani, że jeśli Bóg z nimi, to żadne przeciwności nie są w stanie zatrzymać podjętego dzieła budowy kościoła. Ćwierć wieku później mieszkańcy osiedla cieszyli się z konsekracji nowej świątyni. – Stąd nasza dzisiejsza modlitwa, pełna uwielbienia Boga, który ma tutaj Swój dom – mówił arcybiskup podkreślając wdzięczność wobec wszystkich – świeckich i duchownych – którzy trudzili się przy budowaniu kościoła, domu parafialnego i całego otoczenia parafii.

Mówiąc o kandydatach do bierzmowania metropolita nazwał ich „spadkobiercami entuzjazmu leżącego u źródeł powstania parafii”. – Mężnie wyznawać wiarę i według niej postępować, to nieustannie stawiać Boga na pierwszym miejscu, bo jeżeli Pan Bóg w waszym życiu jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu – mówił arcybiskup podkreślając konieczność pogłębiania własnej wiary.

– Brońcie się przed postawą lekceważenia Boga, który do was przychodzi. Czyńcie wszystko, aby Bóg – mocą Ducha Świętego – głęboko zakorzenił się w waszych sercach. Czyńcie to przez pamięć o Nim, przez codzienną modlitwę, przez udział w niedzielnej Eucharystii, czyli dziękczynieniu składanym we wspólnocie parafialnej, za to, że dał nam życie, że pozwolił nam żyć w tym wspaniałym świecie, że czuwa nad nami i że na nas czeka – zakończył metropolita.

W trakcie uroczystości arcybiskup poświęcił tablicę upamiętniającą ks. Karola Targosza i ks. Stanisława Świętka, budowniczych kościoła i proboszczów parafii. – Pamięć jest wyrazem wdzięczności. Ważne jest to, że wasza wdzięczność wobec kapłanów i tych, którzy tworzyli parafię, przyjmuje materialny kształt pamięci, bo to świadczy o szlachetności waszych intencji i was samych – podkreślił arcybiskup.

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Krakowie na os. Rybitwy-Przewóz została erygowana 25 października 1970 r. na mocy dekretu kard. Karola Wojtyły. 15 października 1995 r. parafialny kościół został konsekrowany przez kard. Franciszka Macharskiego.

IMG_0949

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE