STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ADWENT TO ZMIERZANIE W KIERUNKU WIECZNOŚCI

Adwent to zmierzanie w kierunku wieczności

Arcybiskup Marek Jędraszewski pobłogosławił kościół, poświęcił dzwon i uroczystą Mszą św. rozpoczął stałe prowadzenie nabożeństw liturgicznych w nowym kościele p.w. Opatrzności Bożej w Krakowie-Swoszowicach.
Metropolitę krakowskiego przywitał proboszcz – ks. Józef Palenica, który prosił o modlitwę za całą wspólnotę parafialną i wszystkich wspierających budowę dobrodziejów.

Na początku homilii metropolita zwrócił uwagę, że Izraelici zerwali z pogańską koncepcją czasu, która zakładała wieczną powtarzalność wszystkich rzeczy. Ich celem było dojście do ziemi obiecanej i nadzieja na przyjście Mesjasza.
– Spełniło się oczekiwanie ludu izraelskiego – Mesjasz, Książę Pokoju, Pan Sprawiedliwości jest pośród nich. Swoim nauczaniem i nadzwyczajnymi cudami głosi nadejście Królestwa Bożego, które nie jest z tego świata, a swoje ostateczne spełnienie doświadczy wtedy, kiedy Boży Syn przyjdzie ponownie.

Arcybiskup podkreślił, że oczekiwanie na paruzję jest nadzieją dla nowego ludu Bożego, który został ustanowiony przez Chrystusa mocą Sakramentów, mających swój początek w przebitym boku Zbawiciela.
– Chrześcijanin, wszczepiony przez chrzest w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, żyje przyszłością. Nastawiony jest na pełnię zbawienia (…) Zamknięty obieg czasu jest myśleniem pogańskim. Wybieganie z nadzieją w przyszłość, w dzień spotkania się z Bogiem – Stwórcą świata, Najwyższym Sędzią, a jednocześnie Panem pełnym miłosierdzia jest treścią chrześcijańskiej nadziei.

Metropolita zaznaczył, że wierni potrzebują miejsc, w których mogą wzrastać, umacniać więzi wspólnotowe i „rodzić się dla Boga”. Nawiązał do dzisiejszej uroczystości poświęcenia świątyni, która powstała dzięki ciężkiej pracy i ofiarności parafian.
– Przed Wami czas oczekiwania, aby ta świątynia nabrała pełni blasku, aby mogła w pełni stać się Domem Bożym w momencie konsekracji.

Na zakończenie metropolita przypomniał, że zaczyna się adwent, czas oczekiwania na radość Bożego Narodzenia. Jednocześnie jest to również czas osobistego przygotowania na ostateczne spotkanie z Bogiem.
– Podwójny adwent – liturgiczny i ten, który rozpoczął się w dziejach świata od paschy Chrystusa – przejścia do Ojca z tego świata przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie – wpisuje się Wasz jeszcze jeden adwent.

Budowa nowego kościoła i domu parafialnego w Swoszowicach rozpoczęła się w 2000 roku. W 2009 nastąpiła zmiana proboszcza – w miejsce ustępującego ks. Grzegorza Mrowca, inicjatora budowy, przyszedł ks. Józef Palenica. W 2015 roku kardynał Stanisław Dziwisz, podczas uroczystej Mszy św., dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Pobłogosławienie kościoła w Parafii Opatrzności Bożej w Krakowie-Swoszowicach | Abp Marek Jędraszewski, 1.12.2018

ZOBACZ TAKŻE