STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP JAN ZAJĄC PODCZAS LITURGII STACYJNEJ: WIELKI POST JEST CZASEM MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

Bp Jan Zając podczas liturgii stacyjnej: Wielki Post jest czasem miłości miłosiernej

– Niech drogi naszego życia w tym czasie przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego poprowadzą nas na górę przemienienia w sakramentach świętych, by wejść w blask obecnego tam Jezusa i napełnić się Jego Boskim światłem przemienienia i ubogacenia miłosierdziem. Wielki Post jest czasem miłości miłosiernej – mówił bp Jan Zając podczas liturgii stacyjnej w kościele św. Szczepana w Krakowie.
Na początku Mszy św. proboszcz parafii, ks. Leszek Garstka, powiedział, że zebrani gromadzą się w świątyni św. Szczepana, w łączności z bazyliką św. Piotra w Watykanie, która tego dnia jest kościołem stacyjnym w Rzymie. – Dziś u stóp ołtarza, wołamy o pokój przed wizerunkiem Chrystusa cierpiącego. Ten obraz pochodzi z dawnych polskich kresów, czyli dzisiejszej Ukrainy – podkreślił.

W homilii bp Jan Zając zaznaczył, że we wspólnocie Kościoła Bóg pozwala wiernym oczekiwać na Święta Wielkanocne, by przez uczestnictwo w sakramentach osiągnąć pełnię dziecięctwa Bożego. Ta tajemnica obejmuje historię ludzkiego życia i prowadzi do nawrócenia oraz do spotkania z Panem. – Niech światło słowa Bożego pomoże nam wejść w głąb miłości miłosiernej, objawionej w sercu ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa.

W Ewangelii została przedstawiona scena, gdy Jezus zabrał na górę Jakuba, Piotra oraz Jana. Tam uczniowie zrozumieli, że mają do czynienia z ukochanym Synem Boga. – Każdy dzień jaki daje nam Bóg jest dla nas grotą narodzenia, górą przemienienia, Golgotą i górą wniebowstąpienia – powiedział biskup.

Stwierdził, że jako potomkowie Abrahama, chrześcijanie powinni pamiętać, że Bóg wyprowadza życie ze śmierci, dobro ze zła. Jezus na Golgocie przemienił śmierć w wyznanie miłości. – Chrystus nie zlikwidował śmierci, ale przemienił jej znaczenie – podkreślił biskup. Przypomniał słowa św. Pawła, który pisał: „Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem”. Bóg wywyższył Jezusa, ale także obdarzył  miłością ludzi. Św. s. Faustyna w swoim dzienniczku wspominała: „Widzę jak Jezus nie mógłby być szczęśliwy beze mnie, a je bez Niego”.

– Niech drogi naszego życia w tym czasie przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego poprowadzą nas na Górę Przemienienia w sakramentach świętych, by wejść w blask obecnego tam Jezusa i napełnić się Jego Boskim światłem przemienienia i ubogacenia miłosierdziem. Wielki Post jest czasem miłości miłosiernej – zakończył biskup.

10. Kościół Stacyjny - św. Szczepana 04.03.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

ZOBACZ TAKŻE