STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / EPISKOPAT SŁOWACJI POPIERA ABPA JĘDRASZEWSKIEGO

Episkopat Słowacji popiera abpa Jędraszewskiego

Przewodniczący Konferencji Biskupów Słowacji, arcybiskup Stanislav Zvolenský wyraził solidarność i poparcie w liście do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, w związku z falą krytyki skierowanej przeciwko metropolicie krakowskiemu, abp. Markowi Jędraszewskiemu – poinformował Episkopat słowacki. Do abpa Marka Jędraszewskiego list ze słowami wsparcia skierował także abp Ján Orosch Arcybiskup Trnawski.

Episkopat Słowacji popiera abpa Jędraszewskiego

List Przewodniczącego Episkopatu Słowacji do Przewodniczącego Episkopatu Polski z wyrazami solidarności z abp. Markiem Jędraszewskim

Ekscelencjo,

Proszę mi pozwolić, w imieniu Konferencji Episkopatu Słowacji, wyrazić solidarność z Konferencją Episkopatu Polski, a w szczególny sposób z metropolitą Krakowa arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, w związku z atakami, jakich doznaje po skrytykowaniu niektórych zachowań tych, którzy wspierają nowe ideologie.

Jeszcze trzydzieści lat temu państwa Europy środkowej i wschodniej znajdowały się w niewoli komunistycznej: z tego powodu, słusznie, jesteśmy bardzo wrażliwi na jakiekolwiek próby uciszania opinii na pewne tematy tylko dlatego, że ze względów ideologicznych uważane są za niepoprawne politycznie.

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek ważne jest mówienie o człowieku w sposób integralny, zwracając uwagę na antropologię chrześcijańską. Mamy wiele powodów, aby myśleć, że zwolennicy ideologii gender (pośród których znajduje się niestety wiele aktywistów LGBT) starają się zmusić nas do uważania ich wyboru stylu życia za równoważny, a przede wszystkim moralnie prawidłowy. W tym sensie odbieramy również atak na arcybiskupa krakowskiego. Ataki tego typu skrywają w rzeczywistości próby ograniczenia wolności religijnej.

W tym kontekście Konferencja Episkopatu Słowacji wyraża pełne wsparcie i solidarność wobec arcybiskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego oraz wobec całej Konferencji Episkopatu Polski. Jednocześnie pragniemy podkreślić znaczenie komunikacji i współpracy między naszymi państwami.

Z wyrazami szacunku,

+ Stanislav Zvolenský
Arcybiskup Metropolita Bratysławy
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Słowacji

Bratysława, 12 sierpnia 2019″

 

List ze słowami poparcia i podziękowaniami dla abpa Marka Jędraszewskiego przesłał także abp Ján Orosch, Arcybiskup Trnawski ze Słowacji. Publikujemy jego pełną treść: 

“Wasza Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

Proszę mi pozwolić, abym podziękował Księdzu Arcybiskupowi za Jego odważne słowa pasterza, które Ksiądz Arcybiskup niedawno – 1 sierpnia 2019 br. – wygłosił o pladze ideologii LGBTI, która naprawdę rozprzestrzenia się jak morowa epidemia.

Wspominając Osobę Waszej Ekscelencji, w mojej pamięci wracają wspomnienia mojej młodości, kiedy jako tajny członek Zgromadzenia Księży Misjonarzy (Lazarystów) w okresie komunizmu odwiedzałem Kraków oraz Księży Misjonarzy (Lazarystów), którzy prowadzili naszą formację. Bardzo się cieszę, iż na Stolicy św. Stanisława, na której zasiadał przez nas podziwiany i nam tak drogi św. Jan Paweł II, teraz zasiada właśnie taki arcybiskup jak Wasza Ekscelencja. Z całego serca dziękuję i kieruję do Waszej Ekscelencji serdeczne „Bóg zapłać“ za odwagę Księdza Arcybiskupa.

Życzę Księdzu Arcybiskupowi wielu sił i darów Ducha Świętego, aby mógł nadal odważnie głosić Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Waszej Ekscelencji brat w Chrystusie

+ Ján Orosch

 Arcybiskup Trnawski”

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiei i BPKEP

ZOBACZ TAKŻE