STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KARD. STANISŁAW DZIWISZ W BUDZOWIE: ŚWIĄTYNIA JEST DLA WSZYSTKICH, PODOBNIE JAK W KOŚCIELE BOŻYM JEST MIEJSCE DLA WSZYSTKICH 

Kard. Stanisław Dziwisz w Budzowie: Świątynia jest dla wszystkich, podobnie jak w Kościele Bożym jest miejsce dla wszystkich 

– Radując się świątynią, konsekrowaną sto lat temu, starajmy się korzystać z tego daru, jaki mamy w zasięgu ręki. Świątynia jest dla wszystkich, podobnie jak w Kościele Bożym jest miejsce dla wszystkich – mówił kard. Stanisław Dziwisz w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie, która przygotowuje się do 100-lecia konsekracji kościoła.
Na początku Mszy św. proboszcz ks. Zbigniew Kaleciak zaznaczył, że parafia w Budzowie przygotowuje się do 100-lecia konsekracji  świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Poprosił kard. Stanisława Dziwisza, aby pobłogosławił ikony Świętej Rodziny, które w ramach duchowych przygotowań do jubileuszu będą peregrynowały po parafii.

W czasie homilii metropolita krakowski senior zwrócił uwagę, że w uniwersalny kontekst wzrastania Chrystusowego Kościoła, ogarniającego dziś wszystkie ludy i narody, wpisują się dzieje parafii w Budzowie, erygowanej w 1852 roku, a także dzieje tutejszej świątyni, w której zaczęto się modlić w 1914 roku. – Sięgamy dziś pamięcią do początków parafii oraz świątyni, ale także myślimy o wszystkich latach, aż po dzień dzisiejszy, w których uczniowie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana budowali tutaj i nadal budują żywy Kościół, zakorzeniający się w naszych sercach, w naszych rodzinach i wspólnotach oraz w lokalnej społeczności. Powierzamy miłosiernemu Bogu zmarłych budowniczych świątyni, dobroczyńców, ale także wszystkich duszpasterzy, którzy trudzili się tutaj i nadal trudzą, aby głoszone było słowo Boże, by wierni mieli dostęp do życiodajnych sakramentów i by parafia w Budzowie była żywą, solidarną, braterską wspólnotą wiary, nadziei i miłości – mówił kard. Stanisław Dziwisz.

Metropolita senior zaznaczył, że sto lat temu, w dniu konsekracji, przodkowie parafian w Budzowie oddali Bogu na własność tę świątynię. On przyjął dar i jednocześnie cały czas wspaniałomyślnie dzieli się tą sakralną przestrzenią ze swoim ludem. – On – Nasz Stwórca, Pan i Zbawiciel – chce do nas w tej przestrzeni przemawiać, pocieszać, umacniać, dodawać odwagi w naszym pielgrzymowaniu do domu Bożego w niebie, będącego naszą ostateczną przystanią na całą wieczność – mówił kardynał podkreślając, że to parafianie mają stawać się “żywą świątynią Ducha Świętego, wzniesioną na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus”. Przypomniał o osobistym powołaniu do świętości każdego człowieka oraz o odpowiedzialności za świętość Kościoła.

– Radując się świątynią, konsekrowaną sto lat temu, starajmy się korzystać z tego daru, jaki mamy w zasięgu ręki. Świątynia jest dla wszystkich, podobnie jak w Kościele Bożym jest miejsce dla wszystkich – mówił kard. Stanisław Dziwisz przypominając, że uprzywilejowaną chwilą spotkania z eucharystycznym Chrystusem jest niedzielna Msza święta we wspólnocie parafialnej. – To właśnie ta Msza najbardziej buduje wspólnotę uczniów Jezusa. Niech będzie ona w centrum każdego tygodnia waszych spraw, obowiązków i zajęć. Niech przestrzeń tej świątyni wypełnia wasza modlitwa, wasz śpiew, wasza adoracja Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Rozmawiajcie tutaj z Bogiem o waszych radościach i troskach, planach i nadziejach – zachęcał.

Zwrócił uwagę, że modlitwie i życiu parafian w Budzowie towarzyszy Matka Boża Pocieszenia. – Pozostanie na zawsze tajemnicą, ile swoich dzieci pocieszyła Ona w tej świątyni, ile otarła łez, ile wlała nadziei w ludzkie serca. Powierzajmy Jej nasze sprawy, nasze troski i nadzieje. Prośmy Ją, aby królestwo Jej Boskiego Syna panowało w naszych rodzinach i środowiskach, by naszą ojczyznę i cały nasz niespokojny świat ogarnęło Jego królestwo miłości i pokoju – zakończył metropolita senior.

Kard. Stanisław Dziwisz przekazał parafii kielich i ampułki, które otrzymał podczas wizyty z Janem Pawłem II w Anconie. Zaznaczył, że jest zbudowany postawą parafian w Budzowie, którzy z wielką pobożnością uczestniczyli w Mszy św. 

Parafia Budzów obszarem obejmuje większą część dorzecza Paleczki – prawego dopływu Skawy. Tworzą ją miejscowości: Budzów, Baczyn i Zachełmna. Leżą one w Beskidzie Makowskim. W chwili tworzenia się parafii, Budzów należał do parafii Maków. Nowo utworzona parafia dnia 25 stycznia 1868 roku, przydzielona została do dekanatu myślenickiego diecezji tarnowskiej. W 1880 roku, przy zmianie granic diecezji zmieniono również granice dekanatu, w rezultacie czego parafia Budzów została przyłączona do dekanatu Lanckorona. Z dniem 1 kwietnia 1926 roku przydzielona została do dekanatu suskiego. Z dniem 16 maja 1992 roku parafia Budzów została przeniesiona do nowo utworzonego dekanatu Sułkowice w Archidiecezji Krakowskiej.

Rozpoczęcie przygotowania jubileuszu 100 - lecia konsekracji kościoła w Budzowie 24.09.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE