STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZMARŁ ŚP. KS. PRAŁAT TOMASZ CHMURA, KANONIK SENIOR KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ ŚW. ANNY W KRAKOWIE

Zmarł śp. ks. prałat Tomasz Chmura, Kanonik Senior Kapituły Kolegiackiej św. Anny w KrakowieZmarł śp. ks. prałat Tomasz Chmura, Kanonik Senior Kapituły Kolegiackiej św. Anny w Krakowie. Msza św. pogrzebowa celebrowana będzie w czwartek 24 sierpnia 2023 roku o godz. 11.00 w Kolegiacie Świętej Anny w Krakowie.

Następnie o godz. 15.00 nastąpią dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu parafialnym w Choczni (od bramy).

ZOBACZ TAKŻE