STRONA GŁÓWNA / DLA KAPŁANÓW / DOKUMENTY DLA KAPŁANÓW

DOKUMENTY DLA KAPŁANÓW

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

 

   Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatiam totius”

   Benedykt XVI, Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (2010)

    Benedykt XVI, List na rozpoczęcie Roku kapłańskiego (2009)

    Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” (1992)

    Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2005

    Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2004

    Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2002

    Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2001

    Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2000

    Paweł VI, Encyklika o kapłańskim celibacie Sacerdotalis caelibatus

    Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja „Kapłan pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej” (2002) 

    Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów (1997)

    Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów (1994)

 

DOKUMENTY KOMISJI EPISKOPATU POLSKI

 

    List biskupów do kapłanów 2017

    List biskupów do kapłanów 2016

    Wskazania dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty (2015)

    List biskupów do kapłanów 2015

    List biskupów do kapłanów 2013

    List biskupów do kapłanów 2012

    List biskupów do kapłanów 2011

    List biskupów do kapłanów 2010

    List biskupów do kapłanów 2009

    List biskupów do kapłanów 2008

    List biskupów do kapłanów 2007

    List biskupów do kapłanów 2006

ZOBACZ TAKŻE