STRONA GŁÓWNA / DLA KAPŁANÓW / FORMACJA STAŁA

FORMACJA STAŁA

O FORMACJI

 

Duszą i zewnętrznym kształtem formacji stałej jest miłość pasterska: Duch Święty, który napełnia kapłana miłością pasterską, prowadzi go i towarzyszy mu na drodze coraz głębszego poznania tajemnicy Chrystusa, niezgłębionej w swym bogactwie, a poprzez nią — tajemnicy chrześcijańskiego kapłaństwa. Ta sama miłość pasterska każe kapłanowi coraz lepiej poznawać oczekiwania, potrzeby, problemy i wrażliwość tych, do których skierowana jest jego posługa: ludzi żyjących w konkretnych sytuacjach osobistych, rodzinnych i społecznych (św. Jan Paweł II, Pastore Dabo Vobis, 70)

W Archidiecezji Krakowskiej, zgodnie z Dekretem Metropolity kard. Franciszka Macharskiego z dnia 25 sierpnia 1998 r., formacja stała kapłanów składa się z następujących etapów:

 

NEOPREZBITERZY

 

Księża neoprezbiterzy mają cztery spotkania w ciągu pierwszego roku kapłaństwa. Za program i jego realizację odpowiedzialny jest Ks. Rektor Seminarium Duchownego.

 

2-4 LAT KAPŁAŃSTWA

 

Księża w drugim, trzecim i czwartym roku kapłaństwa uczestniczą dwa razy w roku szkolnym w spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w wyznaczonym domu rekolekcyjnym. Spotkania trwają od czwartku godz. 18.00 do soboty godz. 18.00.

Program spotkania obejmuje formację duchową, intelektualną i pastoralną, poprzez konferencje ascetyczne, sprawowanie liturgii, wykłady, konwersatoria itp. Na końcu każdego roku kapłani otrzymują zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zaprogramowanych zajęciach.

W drugim i czwartym roku kapłaństwa księża uczestniczą również w trzydniowych rekolekcjach rocznikowych, odprawianych w czasie ferii zimowych. Po ukończeniu czwartego roku kapłaństwa księża zdają egzaminy na podstawie wysłuchanych wykładów i zadanej lektury przed Komisją wyznaczoną przez Arcybiskupa Krakowskiego.

 

6 LAT KAPŁAŃSTWA

 

Księża w szóstym roku kapłaństwa uczestniczą w trzydniowych rekolekcjach rocznikowych, odprawianych w czasie ferii zimowych.

 

7-9 LAT KAPŁAŃSTWA

 

Księża w siódmym, ósmym i dziewiątym roku kapłaństwa uczestniczą dwa razy w roku szkolnym w spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w wyznaczonym domu rekolekcyjnym. Spotkania trwają od czwartku godz. 18.00 do soboty godz. 18.00.

Program spotkania obejmuje formację duchową, intelektualną i pastoralną, poprzez konferencje ascetyczne, sprawowanie liturgii, wykłady, konwersatoria itp. Na końcu każdego roku kapłani otrzymują zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zaprogramowanych zajęciach.

Po ukończeniu dziewiątego roku kapłaństwa księża zdają egzaminy na podstawie wysłuchanych wykładów i zadanej lektury przed Komisją wyznaczoną przez Arcybiskupa Krakowskiego. W ósmym i dziesiątym roku kapłaństwa księża uczestniczą w trzydniowych rekolekcjach rocznikowych, odprawianych w czasie ferii zimowych.

 

KSIĘŻA STUDENCI I MAJĄCY DOKTORAT

 

Księża studenci i mający doktorat biorą udział w spotkaniach formacyjnych ze swoim rocznikiem i w rekolekcjach, ale są zwolnieni ze zdawania egzaminów.

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

   www.kaplani.com.pl/pl/strefa_mysli/rekolekcje
   www.diecezja.pl/rekolekcje-dla-kaplanow/

 

Wideo

ZOBACZ TAKŻE