Kalendarium wydarzeń

Po przekazaniu akt procesu przez Trybunał Archidiecezji Krakowskiej (16 września 1998) do Kongregacji d.s. Świętych rozpoczął się rzymski etap procesu w sprawie heroiczności cnót i zatwierdzenia kultu od niepamiętnych czasów Sł.B. Michała Giedroycia, dotąd zwanego błogosławionym (sic dictus beatus).

Po uzyskaniu dekretu ważności procesu, 5 kwietnia 2002 roku został zamianowany relatorem sp. O. Hieronim Fokciński SJ, a po jego przejściu na emeryturę od 2010 roku relator Generalny O. Vincenzo Criscuolo OFMCap.

Pod ich  kierownictwem  redagowana była  Positio Causae przez Ks. Prof. dr hab. Andrzeja Bruździnskiego . S. Prof. dr hab Adelajdę Sielepin, dr Stanisławę  Postawa i postulatora ks.dr Michała Jagosza mianowanego przez Ks. Kard. Franciszka Macharskiego 3 maja 2001 roku. Sześć lat później wicepostulatorem została Przełożona Generalna Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.

Procesowi towarzyszyło wsparcie  rodziny Giedroyciów z Anglii, a także zainteresowanie J.E. Ks. Bpa Jonas Ivanauskas, Bpa Ordynariusza diecezji Koszedary na terenie której znajdują się Giedrojcie,  miejsce urodzenia i kultu Błogosławionego, nawiedzane  zwłaszcza  corocznie 4 maja, w rocznicę jego  śmierci.

Decyzję papieską poprzedziły vota historyków (28.3.2017), teologów (10.4.2018), a także kardynałów i biskupów (25.9.2018).

Uroczystości dziękczynienia za wyniesienie do chwały ołtarzy nowego Błogosławionego przewidziane są w Krakowie 8 czerwca 2019 roku a na Litwie 22 czerwca.

Od 2003 roku w procesji św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Ojca Ojczyzny, wśród wielu relikwii świętych noszone są relikwie Bł. Michała Giedroycia.

Ks. Michal Jagosz
postulator

W ramach duchowego przygotowania, od lutego do maja w każdy II piątek miesiąca, w kościele św. Marka w Krakowie zaplanowano spotkanie z błogosławionym Michałem. Rozpoczyna się  ono prelekcją o godzinie 18.00 i Mszą św. o 18.30. 8 lutego nastąpiło przekazanie relikwii Michała Giedroycia do Kolegiaty św. Anny w Krakowie,  do Bazyliki Mariackiej przekazane będą 8 marca, do kościoła Ojców Bernardynów pw. św. Bernardyna ze Sieny 12 kwietnia, do kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej ojców Augustianów oraz Bazyliki Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich 10 maja. 4 maja, w rocznicę śmierci, spotkanie z błogosławionym Michałem zaplanowano w Bieńczycach.

Siostry Jadwiżanki Wawelskie (Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego), mające przy kościele św. Marka i przy grobie bł. Michała swój dom macierzysty, wyraziły gotowość przygotowania specjalnych lekcji katechezy, propagujących kult błogosławionego Michała. Zainteresowane szkoły mogą w tym celu zgłosić się do wydziału duszpasterstwa ogólnego kurii metropolitalnej w Krakowie.

Błogosławiony Michał Giedroyć jest patronem zakrystianów, chorych, wspólnot życia konsekrowanego, Instytutu Liturgicznego UPJPII. Żył w XV wieku. Jako dojrzały mężczyzna, podjął decyzję o wstąpieniu do Zakonu Kanoników Regularnych. Mimo zdobytego wykształcenia, Michał pozostał bratem zakonnym i nigdy nie przyjął święceń kapłańskich. Prosił kapitułę Zakonu o pozostanie w Krakowie i wypełnianie funkcji zakrystiana w kościele św. Marka. Opiekował się świątynią, sprzątał ją, dbał o piękno ołtarzy, otaczał troską Najświętszy Sakrament i służył do Mszy św. jako ministrant. Mieszkał w bardzo małym pomieszczeniu obok wejścia do kościoła. Szczególną czcią otaczał Jezusa Ukrzyżowanego, który według tradycji zakonnej przemówił do niego z Krzyża. Słowa Chrystusa brzmiały: „Bądź cierpliwy aż do śmierci, a dam ci koronę życia”. Błogosławiony wypraszał u Boga liczne cuda: leczył, wskrzeszał zmarłych, prorokował, zatrzymał ogień pożaru modlitwą, ale przede wszystkim uczył ludzi, jak przeżywać prostą codzienność i jak być szczęśliwym bez względu na okoliczności.

7 listopada 2018 r. Ojciec Święty Franciszek zatwierdził trwający od wieków kult Michała Giedroycia i tym samym potwierdził, że jest on błogosławionym Kościoła Katolickiego.

BPAK