STRONA GŁÓWNA / KOŚCIOŁY / dekanat: Dekanat 10 – Kraków Mogiła

KOŚCIOŁY (dekanat: Dekanat 10 – Kraków Mogiła)

Informacja
Dziekan: ks. Andrzej Kopicz
Wicedziekan: ks. Zygmunt Kosowski
Notariusz: ks. Stanisław Kostecki
Animator duszpasterstwa dorosłych: o. Augustyn Piotr Spasowicz OCist
Animator duszpasterstwa dzieci i młodzieży: ks. Jan Stołowski
Dekanalny ojciec duchowny: ks. Wiesław Macuda

WYSZUKIWARKA
ZOBACZ TAKŻE