STRONA GŁÓWNA / Synod Biskupów – etap konsultacji diecezjalnych / TEMATY DO KONSULTACJI I DYSKUSJI

TEMATY DO KONSULTACJI I DYSKUSJI

 

Towarzysze podróży

 • Które ze wspólnot parafialnych są najliczniejsze i dlaczego?
 • Które ze wspólnot parafialnych są najmniej liczne i dlaczego?
 • Które ze wspólnot parafialnych przeżywają kryzys i dlaczego?
 • Które grupy społeczne mogą czuć się zmarginalizowane w kościele i dlaczego?
 • Co można uczynić, aby każdy człowiek ochrzczony czuł się w Kościele, jak w domu?

Słuchanie

 • W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy?
 • Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie?
 • Jak wygląda w Archidiecezji tolerancja wobec tych, którzy mają inne poglądy niż oficjalne stanowisko Kościoła?
 • Jaki jest wkład osób konsekrowanych w słuchiwanie się w głos Boga i Kościoła?
 • Jaki jest zakres zabierania głosu przez mniejszości, a zwłaszcza osoby doświadczające ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?

Zabieranie głosu

 • Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie?
 • Jakie są możliwości zabierania głosu osób świeckich w sprawach kościelnych?
 • Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?
 • Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)?
 • Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany?

Celebrowanie

 • W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie?
 • W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują najważniejsze decyzje?
 • W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii?
 • Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity?
 • Jakie są mankamenty w celebracji i modlitwie w obszarze parafii, dekanatu i diecezji?

Współodpowiedzialni w naszej wspólnej misji

 • W jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła?
 • Co przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji?
 • Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane?
 • W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko itp.)?
 • W jaki sposób Kościół pomaga tym członkom przeżywać ich służbę społeczeństwu w sposób misyjny oraz w jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i przez kogo?

Dialog w Kościele i społeczeństwie

 • W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog?
 • Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym?
 • W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?
 • W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności (na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę)?
 • Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej (w jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)?

Ekumenizm

 • Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?
 • Co nas łączy i jak razem podążamy?
 • Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie?
 • Jakie są trudności we wspólnym podążaniu?
 • Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód?

Władza i uczestnictwo

 • Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym (w jaki sposób nasza wspólnota kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć?
 • W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym?
 • W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? (w jaki sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje?);
 • Jak są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich (czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym?
 • Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?

Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

 • Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji i jak je można ulepszyć?
 • Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?
 • Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego?
 • Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w praktyce?
 • Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia (jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym)?

Formowanie się w synodalności

 • W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?
 • Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?
 • Co należy jak najszybciej zmienić w Kościele Krakowskim?
 • Jak poprawić atmosferę w parafii i dekanacie?
 • Co jest mocną stroną Archidiecezji Krakowskiej, duchowieństwa, wiernych świeckich?

Podziel się swoją refleksją przez wypełnienie poniższego formularza

lub poprzez kontakt:

 ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
 tel. +48 12 628 81 00 (centrala)
 synod@diecezja.pl

ZOBACZ TAKŻE