STRONA GŁÓWNA / Synod Biskupów – etap konsultacji diecezjalnych / KALENDARIUM SYNODU W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

KALENDARIUM SYNODU W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

9 października 2021: Zarządzenie dotyczące modlitw w intencji Synodu

od 11 października 2021 do zakończenia Synodu codzienna, półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu przed wieczorną mszą św. + dziesiątka Różańca + modlitwa do Michała Archanioła;

od 10 października 2021 w każdej mszy św. (modlitwa wiernych) jedno wezwanie w intencji Synodu.

10 października 2021: List pasterski dotyczący otwarcia w Archidiecezji Krakowskiej synodu (

3. 11 października 2021: Spotkanie organizacyjne Komitetu Synodu na szczeble diecezjalnym

12 października 2021: Spotkanie z dziekanami

 • informacje na temat przebiegu Synodu (spotkania dekanalne z kapłanami; spotkania poszczególnych rad parafialnych;
 • konsultacje i dialog w grupach parafialnych na zadane tematy umieszczone w Vademecum).

15 października 2021: Uruchomienie strony internetowej Synodu

17 października 2021: Rozpoczęcie Synodu na etapie diecezjalnym: Wawel: Koncelebra pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego:

 • uczestniczą biskupi i dziekani; trzyosobowe delegacje z każdej parafii; delegacje duszpasterstw (oaza, grupy apostolskie/neokatechumenat/oaza rodzin/inne);
 • oprawa muzyczna” chór katedralny, schola oazowa;
 • transmisja internetowa.

18 października 2021: Rozesłanie tematów do konsultacji na szczeblu parafialnym i dekanalnym

19 października 2021 – 31 grudnia 2021: Dekanalne spotkania w formie dyskusji (odpowiedzialni dziekani) – spotkania i refleksja na tematy zadane (na podstawie Vademecum) opracowane przez komitet organizacyjny (pytania i dyskusje):

 • Etap 1. (do 20 listopada 2021). Konsultacje na szczeblu parafialnym (rada parafialna, różnego rodzaju duszpasterstwa dorosłych).
 • Etap 2. (do 10 grudnia 2021). Spotkanie dekanalne kapłanów i dyskusja nad przesłanymi zagadnieniami.
 • Etap 3. (do 31 grudnia 2021). Opracowanie i przesłanie dekanalnego dokumentu, w którym znajdą się odpowiedzi na zadane pytania.
 • Etap 4. (do stycznia 2022). Przysłanie do kurii na adres mailowy synodu sprawozdań w formie odpowiedzi na pytania zawarte w Vademecum Synodalnym.

25 Października 2021 – 15 grudnia 2021: Rozesłanie tematów do konsultacji na szczeblu zakonnym:

 • Etap 1. (do 30 listopada 2021). Konsultacje wśród zakonników i sióstr zakonnych
 • Etap 2. (do 20 grudnia 2021). Opracowanie odpowiedzi i przesłanie do Komitetu Synodu Archidiecezjalnego.

3 listopada 2021 – 15 grudnia 2021: Rozesłanie tematów do konsultacji do seminariów duchownych:

 • Etap 1. (do 30 listopada 2021). Konsultacje wśród kleryków i przełożonych
 • Etap 2. (do 20 grudnia 2021). Opracowanie odpowiedzi i przesłanie do Komitetu Synodu Archidiecezjalnego.

1 listopada 2021 – 15 grudnia 2021: Modlitwa i konsultacje w Kręgach Domowego Kościoła

 • Etap 1. (1 listopada -30 listopada).  Spotkania w Kręgach.
 • Etap 2. (do 15 grudnia 2021) Opracowanie odpowiedzi i przesłanie do Komitetu Synodu Archidiecezjalnego.

5 listopada 2021 – 7 listopada 2021: Zawadka, Wyjazdowe Dni Wspólnoty Centralnego Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Krakowie poświęcone rozmowom na tematy synodalne: „Wspólna droga”.  

12-14 listopada 2021 r. Weekend liderów Mężczyzn Świętego Józefa

19 listopada 2021 – 3 grudnia 2021: przeprowadzenie spotkań nt. Synodu we wspólnotach parafialnych Ruchu Światło-Życie.

 20 listopada 2021: (g.20:30): Kolegiata św. Anny: Czuwanie modlitewne w intencji Synodu prowadzone przez młodzież (w ramach Diecezjalnego Forum Młodych). 

29 listopada 2021 – 20 grudnia 2021: Przeprowadzenie katechez na temat Synodu katecheza dla klas w nauczaniu zintegrowanym (II – III klasa szkoły podstawowej);

 • katecheza w klasach IV-VI szkoły podstawowej;
 • katecheza w klasach VII-VIII szkoły podstawowej;
 • katecheza dla klas szkół średnich;
 • katecheza dla szkół zawodowych.

11 grudnia 2021 godz.9.30 : Spotkanie Synodalne odpowiedzialnych za Ruchy Katolickie w Archidiecezji Krakowskiej (sala konferencyjna na poddaszu w Kurii Metropolitalnej).

16 grudnia 2021: Modlitewne spotkanie ekumeniczne organizowane w ramach przygotowań do Europejskiego Spotkania Młodzieży (Turyn) – Zaprosił ich do wnętrza i ugościł (Dz 10, 23b). Wspólne, synodalne wsłuchiwanie się w Ducha Świętego (Kraków, Bazylika Serca Pana Jezusa, ul. Kopernika 26)

17 grudnia 2021: Modlitwa GODZINA DLA PANA w intencji Synodu we wspólnotach parafialnych Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej o godzinie 19:00 (łączność duchowa, modlitewna.

18 grudnia 2021: Forum oazowicza w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie – spotkanie przedstawicieli wspólnot parafialnych, którzy przedstawią wnioski ze spotkań we wspólnotach oazowych w parafiach.

26 grudnia 2021: Początek peregrynacji ikony św. Rodziny (Zakopane).

12 stycznia 2022: Spotkanie synodalne dla pedagogów –  szczegóły na stronie internetowej https://mcdn.edu.pl/krakow/synod-w-kosciele

styczeń 2022: Spotkanie duszpasterstw akademickich z Ks. Arcybiskupem.

Koniec kwietnia: Sympozjum naukowe organizowane przez: Archidiecezję Krakowską + Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 • przypomnienie podstawowych prawd dotyczących Kościoła;
 • wyjaśnienie podstawowych terminów jak: synod, nauczanie Magisterium;
 • współczesne wyzwania stojące w Kościele powszechnym i lokalnym.

3 kwietnia 2021 – 1 maja 2021: Nabożeństwa w sanktuariach Archidiecezji Krakowskiej – modlitwa o owoce Synodu

31 maja 2022: Opracowanie przysłanych wniosków z dyskusji i wsłuchiwania się w Ducha Świętego i przekazanie ich do Konferencji Episkopatu Polski.

4/5 czerwca 2021: Czuwanie nocne przed Wigilią Zesłania Ducha Świętego w parafiach oraz centralne w sanktuarium Jana Pawła II

 • Nocne czuwanie studentów przed Zesłaniem Ducha Świętego w Kolegiacie św. Anny.

30 czerwca 2022: Wydanie archidiecezjalnych materiałów Synodu dla pracy.

Sierpień 2022: Zakończenie Synodu na etapie diecezjalnym: Wawel: Koncelebra pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego:

 • uczestniczą biskupi i dziekani; trzyosobowe delegacje z każdej parafii; delegacje duszpasterstw (oaza, grupy apostolskie/neokatechumenat/oaza rodzin/inne;
 • oprawa muzyczna” chór katedralny, schola oazowa;
 • transmisja internetowa.

 

 

ZOBACZ TAKŻE