#POMOC DLA SYRII

Osoby i instytucje pragnące przekazać środki na pomoc sierotom w Homs prosimy o wpłaty na konto Archidiecezji Krakowskiej:

Darowizna na pomoc sierotom w Syrii :
Archidiecezja Krakowska
ul. Franciszkańska 3
31-004 Kraków
Bank Pekao S. A. 97 1240 4650 1111 0010 6440 7840
z dopiskiem: Pomoc dla Syrii

ZOBACZ TAKŻE