Miejscowość Saidnaya była siedzibą starożytnego Patriarchatu Antiochii. Wielu uważa Saidnaya za drugie po Jerozolimie miejsce kultu dla pierwszych chrześcijan. Pielgrzymi z całego świata przybywali tutaj, szukając odnowienia wiary i uzdrowienia. Tutejsi wyznawcy Chrystusa byli znani ze swej wierności Jezusowi. W czasach, gdy wiele miast i wiosek w Syrii odwracało się od Boga, Saidnaya zawsze gorliwie broniła wiary chrześcijańskiej.

– Od modlitwy tutaj rozpoczynamy naszą szczególną podróż solidarności do Kościoła, który cierpi, ale który jest i który się modli, a także swoim cierpieniem i modlitwą daje nam tyle siły i tyle nadziei na naszą polską rzeczywistość – mówił abp Marek Jędraszewski 4 grudnia w Sanktuarium Świętej Bożej Rodzicielki. Dając wyraz jedności ze wszystkimi braćmi prześladowanymi za wiarę w Jezusa oraz wlewając w ich serca nadzieję, metropolita krakowski modlił się przed maryjną ikoną, namalowaną wg tradycji przez św. Łukasza Ewangelistę.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE