WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Od maja do października jubileusz 40-lecia pamiętnego konklawe, które wybrało papieża z dalekiego kraju, obchodzony będzie we wspólnotach, parafiach, sanktuariach i innych miejscach związanych w Archidiecezji Krakowskiej z Janem Pawłem II.Poniżej prezentujemy program tych wydarzeń.


XXXVIII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę  6-11 sierpnia 2018 r.

Tegoroczna pielgrzymka będzie naszym dziękczynieniem Panu Bogu za dar Ojca Świętego Jana Pawła II. W czasie pielgrzymki będzie obecny wśród nas św. Jan Paweł II poprzez swoje życie, poznawanie Jego nauczania i wskazywaną przez Niego drogę do świętości. Więcej informacji na stronie internetowej pielgrzymki: www.pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl

XVI Pielgrzymka rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej  16 wrzesień 2018 r.

Jak co roku w Kalwarii Zebrzydowskiej w tym dniu zgromadzą się rodziny naszej Archidiecezji, by wspólnie dziękować Bogu za dar pontyfikatu patrona rodzin św. Jana Pawła II. Więcej informacji na stronie Wydziału Rodzin:

Spotkanie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej 22 września 2018 r.

W tym dniu do Sanktuarium św. Jana Pawła II pielgrzymować będą młodzi. Podczas Spotkania Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej (SMAK)  młodzi będą dziękować za pontyfikat inicjatora i patrona Światowych Dni Młodzieży podczas Mszy św. i koncertu ewangelizacyjnego. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mlodzi.diecezja.pl

Konferencja IPN “Papież zza żelaznej kurtyny” Kraków, Budapeszt 9-12 października 2018 r.

Biuro Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz jego węgierski odpowiednik, Nemzeti Emlékezet Bizottságának, wraz z Oddziałem IPN w Krakowie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową z okazji 40. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II, zatytułowaną „Papież zza żelaznej kurtyny. Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku sowieckiego”. Obrady odbędą się w Krakowie i Budapeszcie, w dniach 9-12 października 2018 r.

Patronat honorowy nad konferencją sprawują metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, marszałek Sejmu Republiki Węgierskiej László Kövér.

16 października 1978 r., podczas konklawe w Watykanie, na przywódcę Kościoła katolickiego kardynałowie wybrali metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę. Papieżem został Polak, który osobiście doświadczył dwóch zbrodniczych totalitaryzmów XX wieku – nazizmu i komunizmu. 22 października podczas mszy świętej inaugurującej pontyfikat, Jan Paweł II wypowiedział słynne słowa: Nie lękajcie się!

Działalność papieża Polaka w znacznym stopniu przyczyniła się do upadku komunistycznej dyktatury w Europie Środkowej i Wschodniej. Jego posługa zyskała ogromny prestiż. Stał się najbardziej wpływowym przywódcą duchowym XX wieku.

Głównym tematem obrad polsko-węgierskiej konferencji będzie sytuacja kościołów chrześcijańskich w dyktaturach komunistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Jana Pawła II jako przywódcy Kościoła katolickiego. 9 i 10 października uczestnicy obrad spotkają się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Następnie konferencja przeniesie się do Budapesztu. Na koniec, 12 października, zaplanowano uroczyste zakończenie obrad w siedzibie węgierskiego parlamentu.

PROGRAM KONFERENCJI

9 października 2018 r.
SYTUACJA KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W BLOKU SOWIECKIM OD INSTALACJI REŻIMU DO WYBORU JANA PAWŁA II

10.00 – otwarcie konferencji

 • Prezes IPN dr Jarosław Szarek
 • Prezes NEB dr hab. Réka Földváryné Kiss

10.30 – Panel I (moderacja dr hab. Filip Musiał, Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie)

 • prof. Arūnas Streikus (Uniwersytet Wileński), Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w ZSRS od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II
 • dr Łucja Marek (IPN Oddział w Krakowie), Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w Polsce od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II
 • dr hab. Réka Földváryné Kiss (NEB), Sytuacja Kościołów chrześcijańskich na Węgrzech od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II

11.30 – przerwa na kawę

12.00 – Panel II (moderacja dr Áron Máthé, NEB)

 • prof. Robert F. Goeckel (Uniwersytet Stanowy Nowego Jorku w Geneseo), Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w NRD od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II
 • dr Csongor Jánosi (Uniwersytet w Bukareszcie), Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w Rumunii od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II
 • prof. Stanislav Balík (Uniwersytet Masaryka w Brnie), Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w Czechosłowacji od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II
 • dr Kostadin Kostadinov (Bułgarska Akademia Nauk w Sofii), Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w Bułgarii od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II

13.20 – przerwa obiadowa

14.20 – Panel III (moderacja dr Łucja Marek, Oddział IPN w Krakowie)

 • ks. prof. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Wpływ ZSRS na politykę wyznaniową państw bloku sowieckiego
 • dr hab. András Fejérdy (Centrum Badań Humanistycznych przy Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie / Uniwersytet Katolicki Pétera Pázmánya
 • w Budapeszcie-Piliscsaba), Polityka wschodnia Watykanu do 1978 r.
 • dr Margit Balogh (Centrum Badań Humanistycznych przy Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie), Podobieństwa i różnice w polityce Kościołów w krajach bloku sowieckiego
 • dr Cristian Vasile (Rumuńska Akademia w Bukareszcie), Polityka Watykanu wobec Kościoła grekokatolickiego w bloku sowieckim do 1978 r.

Uroczysta kolacja

10 października
REAKCJE NA WYBÓR I WPŁYW PONTYFIKATU JANA PAWŁA II NA SYTUACJĘ KOŚCIOŁA W KRAJACH BLOKU SOWIECKIEGO

10.00 – Panel I (moderacja dr Attila Viktor Soós, NEB)

 • dr Aleksiej Wasiliew (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie / Narodowy Uniwersytet Badawczy Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie), Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w ZSRS
 • dr hab. Adam Dziurok (IPN Oddział w Katowicach / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Reakcje na wybór Jana Pawła II w Polsce
 • dr hab. Konrad Białecki (IPN Oddział w Poznaniu / Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w Polsce
 • dr Bernadett Wirthné Diera (Urząd NEB), Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła na Węgrzech

11.20 – przerwa na kawę

11.50 – Panel II (moderacja dr Cecylia Kuta, IPN Oddział w Krakowie)

 • prof. Bernd Schaefer (Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w Waszyngtonie), Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w NRD
 • prof. Ioan-Marius Bucur (Uniwersytet Babeș-Bolyai w Kluż-Napoka), Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w Rumunii
 • dr hab. Peter Borza (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach), Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w Czechosłowacji
 • dr hab. Momchil Metodiev („Christianity and Culture”), Reakcje na wybór i wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na sytuację Kościoła w Bułgarii

13.10 – przerwa obiadowa

14.10 – Panel III (moderacja dr Joanna Lubecka, IPN Oddział w Krakowie)

 • dr hab. Csaba Szabó (Węgierskie Archiwum Narodowe), Echa na świecie w związku z wyborem Jana Pawła II
 • dr Andrzej Grajewski („Gość Niedzielny” ), Między polityką a misją na Wschodzie. Pontyfikat Jana Pawła II wobec komunizmu w Europie Wschodniej w latach 1978–1989
 • ks. prof. Jan Mikrut (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie), Wpływ doświadczeń komunizmu na politykę Jana Pawła II wobec krajów bloku sowieckiego
 • prof. Jan Żaryn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Jan Paweł II – znaczenie pontyfikatu dla Polski i świata

11 października
PRZEJAZD KRAKÓW – BUDAPESZT

12 października 2018 r.
O PONTYFIKACIE JANA PAWŁA II I JEGO ZNACZENIU PROBLEMOWO

9.00 – otwarcie konferencji

 • Przewodniczący Parlamentu Węgier dr László Kövér
 • Prezes IPN dr Jarosław Szarek
 • Prezes NEB  dr hab. Réka Földváryné Kiss

9.30 – Panel I (moderacja dr hab. Réka Földváryné Kiss, NEB)

 • dr András Veres biskup diecezji Győr, przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier, Kościół pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II
 • ks. dr Tamás Tóth (Konferencja Episkopatu Węgier), Kościół katolicki na Węgrzech w latach 1945–1989
 • dr Attila Viktor Soós (NEB), Reakcje węgierskiej partii komunistycznej na wybór Jana Pawła II

10.30 – przerwa na kawę

11.00 – Panel II (moderacja dr hab. Csaba Szabó, Węgierskie Archiwum Narodowe)

 • ks. dr Andrzej Dobrzyński (Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie), Sobór Watykański II – klucz do zrozumienia relacji Jana Pawła II z krajami komunistycznymi
 • prof. Igor Hałagida (IPN Oddział w Gdańsku / Uniwersytet Gdański), Stosunek Jana Pawła II do Kościołów wschodnich
 • ks. prof. Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Wolność i prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II
 • ks. prof. Andrzej Zwoliński (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Filozofia polityki i ekonomia – encykliki społeczne Jana Pawła II jako zaprzeczenie socjalizmu

12.20 – przerwa obiadowa

13.30 – Panel III (moderacja dr Michał Wenklar, IPN Oddział w Krakowie)

 • dr Łukasz Kamiński (Uniwersytet Wrocławski), Jan Paweł II wobec Solidarności
 • dr Władysław Bułhak (IPN w Warszawie), Współpraca służb wywiadowczych krajów bloku sowieckiego przeciwko Kościołowi katolickiemu w okresie pontyfikatu Jana Pawła II
 • prok. Michał Skwara (IPN Oddział w Katowicach), „Ślad bułgarski” i służby specjalne państw komunistycznych a zamach na Jana Pawła II
 • dr hab. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski, Centrum Myśli Jana Pawła II), Jan Paweł II a upadek muru berlińskiego i rozpad Związku Sowieckiego

Okolicznościowa wystawa w Sejmie RP 4 październik 2018 r.

Z okazji tego wielkiego jubileuszu, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie otwarta okolicznościowa wystawa  pt. „… i odnowił oblicze ziemi”.
ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE