STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI O RZYMSKICH ODNIESIENIACH W ŻYCIU PAPIEŻA POLAKA W KSIĄŻCE „RZYM ŚW. JANA PAWŁA WIELKIEGO

Abp Marek Jędraszewski o rzymskich odniesieniach w życiu Papieża Polaka w książce „Rzym św. Jana Pawła Wielkiego

Nakładem Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach ukazała się publikacja abp. Marka Jędraszewskiego „Rzym św. Jana Pawła Wielkiego".

Abp Marek Jędraszewski o rzymskich odniesieniach w życiu Papieża Polaka w książce „Rzym św. Jana Pawła Wielkiego

  1. Metropolita krakowski dzieli się w książce swoimi osobistymi doświadczeniami pobytu w Wiecznym Mieście. Wspaniałe zabytki (Campo de’Fiori, Stanza della Segnatura oraz Kaplica Sykstyńska) stanowią punkt wyjścia do pogłębionej refleksji nad znaczeniem pontyfikatu Ojca Świętego. Papież Polak, przyjmując godność Namiestnika Chrystusa na ziemi, stał się obywatelem Rzymu, miasta które stanowi serce i kolebkę cywilizacji łacińskiej.

Książka pozwala z nowej perspektywy spojrzeć na Osobę św. Jana Pawła Wielkiego – Patrona Małopolski oraz na znaczenie Rzymu i Watykanu w Jego życiu i działalności.

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, podkreśla w słowie wstępu małopolskie korzenie Ojca Świętego i wskazuje, że choć 16 października 1978 roku stał się rzymianinem, w swoim sercu nie przestał być Małopolaninem.

Publikacja, będąca owocem współpracy Metropolity Krakowskiego, Województwa Małopolskiego i Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach, została sfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
ZOBACZ TAKŻE