STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP ROBERT CHRZĄSZCZ DO NOWYCH LEKTORÓW I AKOLITÓW: STAJECIE SIĘ STRÓŻAMI ŚWIĘTOŚCI

Bp Robert Chrząszcz do nowych lektorów i akolitów: Stajecie się stróżami świętości

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przyjęli posługi lektoratu i akolitatu. Uroczystości w kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie przewodniczył bp Robert Chrząszcz.
W czasie uroczystości w parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie bp Robert Chrząszcz ustanowił 16 nowych lektorów i 12 akolitów.

Biskup zwrócił uwagę alumnów na Eucharystię, jako ucztę dwóch stołów. – Mamy stół Słowa, czyli ambonę a także stół chleba – Eucharystii. Dziś powierza się wam szczególną troskę o te dwa stoły. Akolita jest związany z ołtarzem, a lektor z amboną – mówił biskup zachęcając kleryków, aby dobrze poznali ten obszar liturgii i go umiłowali, zrozumieli jego sens a później wzrastali ku kapłaństwu.

Na drzwiczkach tabernakulum kościoła Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie, oprócz greckich liter alfa i omega są także tablice z przykazaniami Bożymi. Na pierwszej tablicy znajduje się przykazanie trzecie, a na drugiej – siódme, czyli „pamiętaj, abyś dzień święty święcił” oraz „nie kradnij”. – Ktoś, kto to tabernakulum wykonywał chciał nam przekazać, że trzeba pamiętać o świętości tego miejsca i dnia, ale także, że nie możemy sięgać po coś, co się nam nie należy – mówił biskup zwracając uwagę na przyjmowanie Komunii w stanie grzechu ciężkiego, czyli popełnianie świętokradztwa. – Dzisiaj staniecie się stróżami tej świętości – zarówno tej zawartej w Słowie Bożym, jak i świętości Ciała Pańskiego – dodawał biskup zaznaczając, że dla wielu ludzi te dwa cenne dary niestety utraciły jakąkolwiek wartość, dlatego zadaniem lektorów i akolitów będzie też odbudowywanie wśród ludzi świadomości o świętości Słowa Bożego i Eucharystii. 

Lektorzy zostali ustanowieni poprzez modlitwę i przekazanie księgi Pisma Świętego, a akolici poprzez modlitwę i przekazanie pateny z chlebem do Eucharystii. 

Akolita ustanawiany jest po to, aby usługiwał przy ołtarzu oraz pomagał kapłanowi i diakonowi. Przede wszystkim ma przygotowywać ołtarz i naczynia liturgiczne oraz w razie potrzeby rozdawać wiernym Eucharystię, której jest szafarzem nadzwyczajnym.

Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami.

akolitatlektorat (140)

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE