STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NOWENNA PRZED BEATYFIKACJĄ ZAŁOŻYCIELKI ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Nowenna przed beatyfikacją założycielki Żywego Różańca

Beatyfikacja Założycielki Żywego Różańca i Papieskich Dzieł Misyjnych, Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, będzie miała miejsce w niedzielę, 22 maja, w Lyonie. Nowenna przygotowująca do tej uroczystości rozpoczyna się w piątek, 13 maja. Arcybiskup Marek Jędraszewski wyraził zgodę, aby ją przeżywać w czasie nabożeństw majowych.

Nowenna przed beatyfikacją założycielki Żywego Różańca

Poniżej zamieszczona jest codzienna modlitwa oraz główne myśli poszczególnych dni nowenny. Teksty rozważań znajdują się w „Małym Modlitewniku z Pauliną Jaricot” (s. 9-29) oraz w „Modlitewniku Żywego Różańca” (str. 611-646).

Codzienna modlitwa w czasie nowenny

Bądź uwielbiony, najlepszy Ojcze, w życiu i posługiwaniu Twojej Służebnicy, Pauliny Jaricot. Pomóż nam naśladować jej gorliwość w modlitwie, jej troskę o misje i jej wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

Przez jej wstawiennictwo prosimy, aby różaniec stał się modlitwą wszystkich, a zaangażowanie misyjne troską każdego ochrzczonego. Niech rozwijają się róże różańcowe dzieci i młodzieży, małżonków i rodziców, ludzi starszych i chorych. Niech z gorącej modlitwy zrodzi się większa gorliwość w dawaniu świadectwa o Twojej miłości wobec wszystkich, do których nas posyłasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

Intencje modlitwy w poszczególnych dniach nowenny

Dzień pierwszy – Rodzina

Dziękujemy Ci, Boże, za wspaniałą rodzinę, w jakiej żyła Paulina Jaricot i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo o błogosławieństwo dla naszych rodzin. Pomnażaj miłość małżonków i rodziców, braci i sióstr, aby każda rodzina była wspólnotą miłujących się osób.

Dzień 2 – Nawrócenie

Dziękujemy Ci, Boże, za łaskę nawrócenia, jakie przeżyła Paulina w młodości i prośmy, abyśmy wsparci jej wstawiennictwem potrafili radykalnie odrzucić grzech oraz gorliwie naśladować Chrystusa.

Dzień 3 – Początek nowej drogi życia

Dziękujemy Ci, Boże, za pragnienie wynagradzania Sercu Jezusa, jakie wzbudziłeś w sercu Pauliny Jaricot i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo o siły do złożenia naszego ciała na ofiarę żywą, świętą i Tobie przyjemną.

Dzień 4 – Misje

Dziękujemy Ci, Boże, za wielką troskę Pauliny Jaricot o rozwój misji i prosimy, abyśmy umocnieni jej przykładem gorliwie wspierali misjonarzy w ich posłudze niesienia Ewangelii na krańce świata.

Dzień 5 – Początek ŻR

Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją służebnicę, Paulinę Jaricot, przez którą ubogaciłeś Kościół darem Żywego Różańca i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy zawsze gorliwie odmawiali modlitwę różańcową i wspierali się wzajemnie w różach różańcowych.

Dzień 6 – Rozwój ŻR

Dziękujemy Ci, Boże, za niezwykły rozwój Żywego Różańca, jaki sprawiłeś na początku jego istnienia i prosimy Cię przez wstawiennictwo Pauliny Jaricot, abyś i dziś sprawił dynamiczny rozwój tej modlitwy w naszych wspólnotach.

Dzień 7 – Formacja członków ŻR

Dziękujemy Ci, Boże, za troskę Pauliny Jaricot o duchowy rozwój członków Żywego Różańca i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, aby wszyscy zelatorzy i członkowie róż różańcowych umieli łączyć modlitwę ustną z rozważaniem życia Jezusa i Maryi.

Dzień 8 – Praca

Dziękujemy Ci, Boże, za wrażliwość Pauliny Jaricot na potrzeby innych ludzi i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy umieli nieść pomoc potrzebującym i przyczyniali się do uobecniania w świecie królestwa sprawiedliwości i pokoju.

Dzień 9 – Krzyż

Dziękujemy Ci, Boże, za wierne pójście Pauliny Jaricot za Chrystusem dźwigającym krzyż i prosimy Cię przez jej wstawiennictwo, abyśmy umieli zaprzeć się samych siebie i każdego dnia brali swój krzyż, naśladując Jezusa, Twego Syna.

ZOBACZ TAKŻE