STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PIERWSZA BIOGRAFIA EMILII I KAROLA WOJTYŁÓW – RODZICÓW ŚW. JANA PAWŁA II

Pierwsza biografia Emilii i Karola Wojtyłów – rodziców św. Jana Pawła II

7 maja z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II i rozpoczęcia procesów kanonizacyjnych jego rodziców, nakładem wydawnictwa Esprit ukaże się najnowsza książka dr Mileny Kindziuk pt. „Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II”, ze wstępem kardynała Stanisława Dziwisza.

Pierwsza biografia Emilii i Karola Wojtyłów – rodziców św. Jana Pawła II

– Ta historyczna biografia autorstwa dr Mileny Kindziuk to wyjątkowy portret Wojtyłów – rodziny mierzącej się z trudami życia, do końca ufającej Bożej Opatrzności. Książka odkrywa nie tylko nieznane fakty o rodzinie Jana Pawła II, ale też pozwala lepiej poznać i zrozumieć samego Papieża – pisze we wstępie kard. Stanisław Dziwisz.

Książka przybliża wiele nowych faktów o rodzinie Wojtyłów. Czytelnik dowiaduje się kim byli Emilia i Karol Wojtyłowie, rodzice św. Jana Pawła II i jaką rodzinę stanowili. Jaki wpływ wywarli na życie Papieża? Dlaczego ich imiona mogą być zapisane w gronie świętych? Na te pytania odpowiada dr Milena Kindziuk, która przez kilka lat prowadziła badania, zbierała materiały, odnajdywała nieznane dokumenty oraz zdjęcia, rozmawiała ze świadkami życia Emilii i Karola.

Milena Kindziuk – z pasją naukowca i zacięciem reporterskim – odkryła wiele nowych faktów o rodzicach św. Jana Pawła II, a także o samym Papieżu. Ustaliła je na podstawie kwerendy archiwalnej m.in.: niemieckich i polskich wojskowych kart ewidencyjnych Karola Wojtyły czy łacińskich i niemieckich ksiąg urodzeń, ślubów, pogrzebów. Dotarła także do relacji świadków, np. do Rona Bałamutha z USA, potomka rodu Bałamuthów, od których Wojtyłowie wynajmowali mieszkanie w Wadowicach.

Badaczka przedstawiła nieznane szczegóły z życia Edmunda Wojtyły, brata Jana Pawła II. Ustaliła nieznane dotąd pochodzenie matki Papieża. Odnalazła grób żydowskiego lekarza, dr. Tauba, który uratował trudną ciążę Emilii i dzięki któremu mógł urodzić się jej syn – przyszły papież. Odnalazła dwa groby Emilii Wojtyłowej i dotarła do informacji o jej ekshumacji; podważyła teorię o jej pochowaniu w Wadowicach. Ustaliła wszystkie miejsca zamieszkania rodziny Wojtyłów oraz dokładny przebieg kariery wojskowej Karola Wojtyły, seniora (najpierw w wojsku austriackim, a później polskim).

Książka zawiera też nieznane listy Jana Pawła II do rodziny Wojtyłów, liczne niepublikowane zdjęcia, nowe relacje świadków, rękopisy życiorysów Jana Pawła II i jego brata Edmunda oraz bogaty aneks z dokumentami.

Autorka książki „Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II” jest adiunktem w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; medioznawcą, publicystką, autorka książek, m.in. “Jerzy Popiełuszko. Biografia”, “Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski”, “Kardynał Józef Glemp. Ostatni taki Prymas”, “Zaczęło się od Wadowic”. Dr Milena Kindziuk została odznaczona przez Prezydenta RP brązowym krzyżem za zasługi na rzecz rozwoju nauki; jest członkiem “Zespołu medialnego przy Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski”.

Wydawnictwo Esprit / KAI
ZOBACZ TAKŻE