STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / TRWAJĄ ZAPISY DO SZKOŁY CEREMONIARZA PARAFIALNEGO 

Trwają zapisy do Szkoły Ceremoniarza Parafialnego 

Do 25 września trwają zapisy do Szkoły Ceremoniarza Parafialnego w Archidiecezji Krakowskiej.

Trwają zapisy do Szkoły Ceremoniarza Parafialnego 

Szkoła Ceremoniarza Parafialnego ma na celu przygotowanie ministrantów Słowa Bożego (lektorów) m.in. do pomocy w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy św. w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw, a także do pomocy w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie w parafiach, gdzie posługuje jeden ksiądz).

Kandydatami do Szkoły Ceremoniarza Parafialnego mogą być absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów, którzy przejawiają pewną dojrzałość oraz zainteresowanie liturgią. Na roczny cykl Szkoły składa się dziesięć zjazdów (w wyznaczone soboty od 9:00 do 15:00) oraz tygodniowe warsztaty liturgiczne. Szkoła kończy się dniem skupienia i błogosławieństwem do posługi.

Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi 80 zł (cena obejmuje niektóre materiały potrzebne do pracy, posiłek oraz wszelką organizację zajęć) pomijając wyjazdy. Regulamin Szkoły Ceremoniarza Parafialnego 2020/21, szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa i terminy zjazdów, a także formularz do zapisów znajdują się na stronie internetowej diecezja.pl w zakładce Szkoła Ceremoniarza Parafialnego.

Ministranci Słowa Bożego (Lektorzy parafialni)

Każdy ministrant po 6 klasie szkoły podstawowej, który wyróżnia się odpowiednim zachowaniem, gorliwością i posiada odpowiednie warunki głosowe może zostać lektorem parafialnym po odbyciu kursu przygotowawczego. 

W Archidiecezji Krakowskiej kursy przygotowujące do posługi ministranta Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym odbywają się co roku w każdym dekanacie. Kurs trwa od jesieni do Wielkanocy. Spotkania odbywają się raz w jedną z sobót miesiąca – łącznie siedem zjazdów. 

W zakres kursu wchodzą następujące przedmioty: podstawy liturgii, wprowadzenie do Pisma Świętego, formacja wewnętrzna, śpiew kościelny, dykcja, sztuka sakralna. Dekanalny kurs lektorski kończy się Mszą św. z pobłogosławieniem ministrantów do zaszczytnej funkcji lektora w zgromadzeniu wiernych. Może się to dokonać w dekanacie. Archidiecezjalne błogosławieństwo będzie miało miejsce 15 maja 2021 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II.

ZOBACZ TAKŻE