STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / dekanat: Dekanat 01 – Kraków Centrum

KAPŁANI (dekanat: Dekanat 01 – Kraków Centrum)

ks. dr Andrzej Kielian

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2002

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej,
członek Rady Kapłańskiej,
członek Rady Katechetycznej Archidiecezji Krakowskiej,
członek Archidiecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego
zzłonek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Pomoc duszpasterska

ks. mgr lic. Tomasz Kołodziejczyk

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2004

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. prof. Stefan Koperek CR

ROK ŚWIĘCEŃ: 1963

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii

ks. prof. Krzysztof Kościelniak

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1991

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr lic. Grzegorz Kotala

ROK ŚWIĘCEŃ: 2006

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Notariusz Kurii Metropolitalnej w Krakowie

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Pomoc duszpasterska

ks. dr hab. Piotr Kroczek

ROK ŚWIĘCEŃ: 2000

INSTYTUCJA:
SĄD METROPOLITALNY
  ul. Franciszkańska 3, , 31-004 Kraków
  https://diecezja.pl/sad-metropolitalny/

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr Łukasz Kubas

ROK ŚWIĘCEŃ: 2006

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Floriana
  ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków
  www.swflorian.net
FUNKCJA W PARAFII: Pomoc duszpasterska
INNE FUNKCJE:
kapelan ZOL w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5

ks. prof. Adam Kubiś

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Infułat (Protonotariusz Apostolski)
ROK ŚWIĘCEŃ: 1953

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
kanonik senior Kapituły Metropolitalnej

ks. mgr lic. Paweł Kummer

ROK ŚWIĘCEŃ: 2004

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
współpracownik Archiwum Kurii Metropolitalnej

ks. mgr Jacek Kurzydło

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
p.o. dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie
zamieszkanie ul. Kanonicza 19, Kraków

o. Bogumił Kusiak OFMCap

ROK ŚWIĘCEŃ: 2007

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii
INNE FUNKCJE:
kapelan klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek w Krakowie

ks. dr Czesław Lechocki CM

ROK ŚWIĘCEŃ: 1979

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Floriana
  ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków
  www.swflorian.net
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii
INNE FUNKCJE:
kapelan Szpitala Klinicznego św. Łazarza

ks. Kazimierz Lenart

ROK ŚWIĘCEŃ: 1965

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Floriana
  ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków
  www.swflorian.net
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr Andrzej Lichosyt

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1989

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Administrator
INNE FUNKCJE:
Kanclerz UPJPII,
dyrektor Domu Księży w Krakowie przy ul. św. Marka 10,
administrator kościoła rektoralnego św. Marka Ewangelisty

ks. dr Karol Litawa

ROK ŚWIĘCEŃ: 2005

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej Łódzkiej,
p.o. Sekretarza Arcybiskupa Metropolity

ks. prof. Jan Machniak

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II
ROK ŚWIĘCEŃ: 1985

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
scholastyk Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II,
asystent kościelny Stowarzyszenia Przedsiębiorców Katolickich „Legatus",
Rektor Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia,
Przewodniczący Zarządu Krakowskiej Fundacji Spotkań i Informacji, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

ks. dr hab. prof. Piotr Majer

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Krakowskiej Kapituły Katedralnej
ROK ŚWIĘCEŃ: 1990

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Delegat Arcybiskupa Krakowskiego ds. Sakramentalnych,
konsultor Rady Prawnej KEP


INSTYTUCJA:
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II
  ul. Kanonicza 25, , 31 002 Kraków,
  www.pat.krakow.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Delegat Arcybiskupa Krakowskiego ds. Sakramentalnych,
konsultor Rady Prawnej KEP


PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. prof. Józef Makselon

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego
ROK ŚWIĘCEŃ: 1974

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr Rafał Marciak

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1999

INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Prefekt i prokurator Wyższego Seminarium Duchownego

bp prof. Janusz Mastalski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Biskup, Kanonik Krakowskiej Kapituły Katedralnej
ROK ŚWIĘCEŃ: 1989

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Wikariusz Generalny
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego,INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Wikariusz Generalny
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego,INSTYTUCJA:
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II
  ul. Kanonicza 25, , 31 002 Kraków,
  www.pat.krakow.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Wikariusz Generalny
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego,o. mgr Adam Matoryn O. Carm

ROK ŚWIĘCEŃ: 2012

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. mgr Łukasz Michalczewski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2008

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży,
Administrator strony internetowej Archidiecezji Krakowskiej
członek Rady Kapłańskiej,
członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej
Delegat Arcybiskupa Krakowskiego do Rady Arcybractwa Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowi
Koordynator przygotowań 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową


PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. dr Bogusław Mielec

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1989

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
członek Archidiecezjalnej Komisji Egzaminacyjnej,

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

o. Jarosław Mikuczewski

ROK ŚWIĘCEŃ: 2016

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii
INNE FUNKCJE:
kapelan Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci

ks. dr Józef Morawa

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Prałat, Kanonik Kapituły Kolegiaty św. Anny
ROK ŚWIĘCEŃ: 1974

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii), Rektor
INNE FUNKCJE:
sekretarz Kapituły Kolegiackiej św. Anny w Krakowie,
rektor Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń

ks. mgr Kazimierz Moskała

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II
ROK ŚWIĘCEŃ: 1977

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
wicekanclerz Kurii Metropolitalnej,
penitencjarz Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II,
sekretarz Rady Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji i Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

bp dr Damian Muskus

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Biskup
ROK ŚWIĘCEŃ: 1993

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
Wikariusz generalny,
członek Kolegium Konsultorów,
członek Rady Kapłańskiej,
opiekun chorych księży

ks. dr hab. Robert Nęcek

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1994

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP,
członek Rady Krakowskiej Fundacji Spotkań i Informacji, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu

o. dr Krzysztof Niewiadomski OFMCap

ROK ŚWIĘCEŃ: 2002

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii
INNE FUNKCJE:
duszpasterz farmaceutów w Archidiecezji Krakowskiej

ks. dr Andrzej Józef Nowobilski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II
ROK ŚWIĘCEŃ: 1974

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii), Rektor

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii), Rektor

ks. mgr lic. Antoni Okrzesik

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1960

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Emeryt

ks. dr hab. Adam Olszewski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
pracownik UPJPII

o. dr Mariusz Orczykowski OFMConv

ROK ŚWIĘCEŃ: 2006

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii
INNE FUNKCJE:
asystent kościelny Chrześcijańskiej Fundacji "Głos na Pustyni"

ks. mgr Jacek Ozdoba

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1993

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Floriana
  ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków
  www.swflorian.net
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. prof. Tadeusz Panuś

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Kapituły Kolegiaty św. Anny
ROK ŚWIĘCEŃ: 1985

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
INNE FUNKCJE:
ekonom Kapituły Kolegiackiej św. Anny w Krakowie,
wicedziekan dekanatu Kraków Centrum,
koordynator Duszpasterstwa Pracowników Nauki

ks. dr Jan Pasierbek

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Prałat
ROK ŚWIĘCEŃ: 1960

INSTYTUCJA:
SĄD METROPOLITALNY
  ul. Franciszkańska 3, , 31-004 Kraków
  https://diecezja.pl/sad-metropolitalny/
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
sędzia diecezjalny Sądu Metropolitalnego,
duszpasterz krajowy prawników,
honorowy duszpasterz prawników w Archidiecezji Krakowskiej

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Penitencjarz

WYSZUKIWARKA
PARAFIA