STRONA GŁÓWNA / KOŚCIOŁY / dekanat: Dekanat 20 – Jabłonka

KOŚCIOŁY (dekanat: Dekanat 20 – Jabłonka)

Informacja
Dziekan: ks. Leszek Uroda
Wicedziekan: ks. Piotr Grotowski
Notariusz: ks. Grzegorz Łomzik
Animator duszpasterstwa dorosłych: ks. Piotr Zioło
Animator duszpasterstwa dzieci i młodzieży: ks. Radosław Korkosz
Dekanalny ojciec duchowny: ks. Zygmunt Hopciaś

  Chyżne 157, 34‑481 Chyżne
  chyzne@karmelici.pl
  www.chyzne.karmelici.pl

  Jabłonka-Bory, ul. św. Brata Alberta 2, 34-480 Jabłonka
  patter69@post.pl
  www.jablonka-bory.pl

  Lipnica Mała 347, 34-482 Lipnica Mała
  parlipnicamala@wp.pl
  www.parafia.lipnicamala.pl

  Lipnica Wielka 207, 34-483 Lipnica Wielka
  parafia@jadwiga-lipnicawielka.pl
  www.jadwiga-lipnicawielka.pl

  Lipnica Wielka 583, 34-483 Lipnica Wielka
  parafia@parafia-lipnicawielka.pl
  www.parafia-lipnicawielka.pl

  Orawka 65, 34‑480 Jabłonka
  orawkaparafia@gmail.com
  www.parafiaorawka.pl

  Podsarnie 87b, 34-721 Raba Wyżna
  kontakt@parafiapodsarnie.pl
  www.parafiapodsarnie.pl

  Podszkle 50, 34‑472 Piekielnik
  swrozalia.podszkle@onet.pl

  Podwilk 289, 34‑722 Podwilk
  kancelaria@parafia-podwilk.pl
  www.parafia-podwilk.pl

  Zubrzyca Dolna 272a, 34‑484 Zubrzyca Górna
  parafia@zubrzycadolna.pl
  www.parafia.zubrzycadolna.pl

  Zubrzyca Górna 56, 34‑484 Zubrzyca Górna

WYSZUKIWARKA
ZOBACZ TAKŻE