STRONA GŁÓWNA / KOŚCIOŁY / dekanat: Dekanat 20 – Jabłonka

KOŚCIOŁY (dekanat: Dekanat 20 – Jabłonka)

Informacja
Dziekan: ks. Kazimierz Czepiel
Wicedziekan: ks. Leszek Uroda
Notariusz: ks. Grzegorz Łomzik
Animator duszpasterstwa dorosłych: vacat
Animator duszpasterstwa dzieci i młodzieży: ks. Michał Kwiecień
Dekanalny ojciec duchowny: o. Andrzej Mikołajczyk OC

  Chyżne 157, 34‑481 Chyżne

  Jabłonka-Bory, ul. św. Brata Alberta 2, 34-480 Jabłonka
  www.jablonka-bory.pl

  ul. Jana Pawła II 20, 34‑480 Jabłonka

  Lipnica Wielka 207, 34-483 Lipnica Wielka

  Orawka 65, 34‑480 Jabłonka
  orawkaparafia@gmail.com
  www.parafiaorawka.pl

  Podsarnie 87 b, 34-721 Raba Wyżna
  kontakt@parafiapodsarnie.pl
  www.parafiapodsarnie.pl

  Podszkle 50, 34‑472 Piekielnik
  swrozalia.podszkle@onet.pl

  Podwilk 289, 34‑722 Podwilk

  Zubrzyca Dolna 272a, 34‑484 Zubrzyca Górne

  Zubrzyca Górna 56, 34‑484 Zubrzyca Górna

WYSZUKIWARKA
ZOBACZ TAKŻE