STRONA GŁÓWNA / KOŚCIOŁY / dekanat: Dekanat 39 – Wadowice Północ

KOŚCIOŁY (dekanat: Dekanat 39 – Wadowice Północ)

Informacja
Dziekan: ks. Jarosław Żmija
Wicedziekan: ks. Zbigniew Bizoń
Notariusz: ks. Stanisław Pitek
Animator duszpasterstwa dorosłych:
Animator duszpasterstwa dzieci i młodzieży: ks. Adam Aleksandrowicz
Dekanalny ojciec duchowny: o. Ryszard Stolarczyk OCD

  ul. Św. Jana Pawła II 4, 34-108 Frydrychowice
  frydrychowice@poczta.fm
  www.Parafia-Frydrychowice.pl

  Plac św. Jana Pawła II, 34-114 Marcyporęba
  kancelaria@parafiamarcyporeba.pl
  www.parafiamarcyporeba.pl

  Radocza, ul. Jagiellońska 2, 34-100 Wadowice
  www.parafiaradocza.pl

  Tomice, ul. Floriańska 50, 34-100 Tomice
  parafia.tomice@gmail.com
  www.tomice.com/parafia

  pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice
  kancelaria@wadowicejp2.pl
  www.wadowicejp2.pl

  ul. Jana Pawła II 202, 34-103 Witanowice
  parafia.witanowice@onet.eu
  www.parafiawitanowice.pl

  ul. Kościelna 39, 34-103 Woźniki

  ul. Wadowicka 4 , 34-105 Wysoka
  wysokaswmagdalena@diecezja.pl
  www.wysokamagdalena.pl

WYSZUKIWARKA
ZOBACZ TAKŻE