STRONA GŁÓWNA / SZUKAM POMOCY / POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

OŚRODKI OPIEKUŃCZE W KRAKOWIE I POZA KRAKOWEM

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ

Rehabilitacja, opieka poszpitalna.

ul. Jana Pawła II 1, 32 640 Zator

+ 48 33 841 08 51

sekretariat.cz@gmail.com

www.zator.caritas.pl  

PORADNIA REHABILITACYJNA-STACJA OPIEKI

Bezpłatna pielęgnacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych.

ul. Jana Pawła II 1, 32 640 Zator

+48 33 841 07 47

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ “CARITAS”

Ośrodek stałego pobytu dla 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu średnim i głębokim.

+48 33 841 22 39

zol@zol.rabawyzna.pl

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY IM. ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Rehabilitacja, opieka poszpitalna.

Raba Wyżna 435a

+48 18 26 71 520 (796)

zol@zol.rabawyzna.pl

www.rabawyzna.caritas.pl

 

DOM SŁONECZNEJ JESIENI

Dom stałego pobytu dla osób starszych, 75 miejsc.

Biskupice 5, Wieliczka

+48 12 250 76 77

 

DOM WCZASOWO-REHABILITACYJNY PW. MB RÓŻAŃCOWEJ

Wczasorekolekcje dla 30 osób starszych i niepełnosprawnych

Zebrzydowice 8, Kalwaria Zebrzydowska

+48 33 876 56 63, +48 33 874 67 37

dwr.zebrzydowice@caritas.pl

 

DOM WCZASOWO-REHABILITACYJNY IM. ŚW. BRATA ALBERTA

Turnusy rehabilitacyjne i wczasorekolekcje dla 44 osób niepełnosprawnych i starszych.

Zembrzyce 433, Zembrzyce

+48 33 877 07 65, +48 33 874 67 37

dwr.zembrzyce@caritas.pl

 

MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BRZEGACH

Dwa mieszkania dla 15 osób.

Brzegi 256, Wieliczka

 

OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH W BRZEGACH

Placówka pobytu dziennego dla 45 osób starszych, samotnych, poszukujących wsparcia i towarzystwa.

Brzegi 256, Wieliczka

 

OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH W KRAKOWIE

Placówka pobytu dziennego dla osób star-szych, samotnych, poszukujących wsparcia i towarzystwa.

ul. Komandosów 18, Kraków

tel. +48 12 269 86 12

 owos@caritas.pl

 

OŚRODEK WSPARCIA – KLUB SAMOPOMOCY

Integracyjna placówka pobytu dziennego dla osób starszych, dzieci i młodzieży.

ul. Sikorskiego 6, Wieliczka

+48 731 701 441

 

NIEPEŁNOSPRAWNI, STARSI I CHORZY

L’ARCHE (ARKA)

L’Arche (Arka) jest wspólnotą, w której razem żyją i pracują osoby z upośledzeniem umysłowym oraz asystenci, którzy chcą im towarzyszyć i stać się ich przyjaciółmi.

Śledziejowice 336, Śledziejowice

+48 12 288 24 70

   sledziejowice@larche.org.pl

   www.larche.org.pl

 

FUNDACJA AGAPE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ

Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie  w funkcjonowaniu z ich niepełnosprawnością. Jedną z ważnych form działalności Fundacji jest organizowanie i prowadzenie turnusów integracyjno-wypoczynkowych, prowadzenie terapii rekreacyjnej, arte-terapii i innych form terapii osób niepełnosprawnych, niesienie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

ul. Nawojki 6/147 , Kraków

+48 795 542 205

fundacjaagape@gmail.com

   www.fundacjaagape.pl

 

KLIKA. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRZYJACIÓŁ

Wspieramy rozwój osób niepełnosprawnych  na najważniejszych płaszczyznach życiowych – fizycznej, społecznej i zawodowej. Założyliśmy „Centrum Integracji i Aktywizacji Zawodowej” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej” dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

ul. Księdza Kazimierza Siemaszki 31, Kraków

+48 12 416 53 05

klika.krakow@gmail.com

   www.klikakrakow.pl

 

 

ZOBACZ TAKŻE