STRONA GŁÓWNA / SZUKAM POMOCY / PRZEMOC I NADUŻYCIE

PRZEMOC I NADUŻYCIE

WOBEC KOBIET

DOM MATKI I DZIECKA

Dom dla matek, które po urodzeniu dziecka z różnych przyczyn nie mogą wrócić do swoich domów, 60 miejsc.

ul. Żywiecka 16, Kraków

+48 12 269 35 79

dmd.zywiecka@caritas.pl

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH KOBIET

Schronisko dla bezdomnych kobiet, w tym matek z dziećmi powyżej 7. roku życia, 53 miejsca.

ul. Sołtysowska 13c, Kraków

+48 12 684 31 67

soltysowska@caritas.pl

DLA DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

OŚRODEK DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

Opieka prawnika, psychologa, pedagoga, lekarza, pracowników socjalnych, 40 miejsc.

ul. Krakowiaków 46, Kraków

+48 12 425 81 70, +48 12 644 45 05

oodp.krakowiakow@caritas.pl

 

MIESZKANIA CHRONIONE

20 miejsc + 10 miejsc interwencyjnych dla kobiet w okresie niskich temperatur (1.11 ‒31.03).

DLA OSÓB W KRYZYSIE

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ul. Radziwiłłowska 8B, Kraków

+48 12 421 82 42 (godz. 7:30-15:30), +48 12 421 92 82 (całodobowo)

ZOBACZ TAKŻE