STRONA GŁÓWNA / SZUKAM POMOCY / POMOC PSYCHOLOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNA

W KRYZYSIE

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

  ul. Radziwiłłowska 8B, Kraków
   +48 (12) 421 82 42 (godz. 7:30-15:30)
   +48 (12) 421 92 82 (całodobowo)

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB WYCHODZĄCYCH Z BEZDOMNOŚCI

 ul. Loretańska 11, Kraków (Stare Miasto)
 12 433-51-70

STREETWORK DZIAŁU POMOCY BEZDOMNYM

 ul. Rakowicka 21/4, Kraków (Grzegórzki)
 603-035-732, 607-806-813, 607-522-912

W RAZIE PRZEMOCY

OŚRODEK DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ

  ul. Krakowiaków 46, Kraków

   +48 (12) 425 81 70

PORADNIE

CHRZEŚCIJAŃSKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA SHALOM

Oferujemy psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną, psychoterapię uzależnień, coaching i poradnictwo chrześcijańskie, doradztwo zawodowe.

ul. Batorego 15a/8, 31-135 Kraków

+48 570 329 545 zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00

Godziny przyjęć: ustalenia indywidualne, zgłoszenia na konsultacje prosimy kierować na adres mailowy Poradni

poradnia@glosnapustyni.pl

   www.glosnapustyni.pl/

 

PORADNIA PSYCHIATRYCZNO-PSYCHOLOGICZNA DZIEŁA POMOCY O. PIO

  ul. Loretańska 11, Kraków

   +48 12 433 51 70

   pomoc@dzielopomocy.pl

 

ZOBACZ TAKŻE