STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 4 LATA TEMU ABP MAREK JĘDRASZEWSKI ODBYŁ UROCZYSTY INGRES DO KATEDRY WAWELSKIEJ

4 lata temu abp Marek Jędraszewski odbył uroczysty ingres do katedry wawelskiej

Abp Marek Jędraszewski metropolitą krakowskim został mianowany 8 grudnia 2016 roku. A 28 stycznia 2017 roku odbył uroczysty ingres do katedry wawelskiej, w którym wzięły udział najwyższe władze państwowe – prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło, oraz znamienici przedstawiciele polskiego episkopatu – m.in. jego przewodniczący abp Stanisław Gądecki i prymas abp Wojciech Polak.– Proszę Was z całego serca: podejmijcie wraz ze mną radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka – mówił cztery lata temu w katedrze św. Stanisława i św. Wacława abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski nieustannie podejmuje ten „radosny trud” głoszenia Ewangelii zgodnie ze swoją dewizą biskupią: Scire Christum (Znać Chrystusa).

Wzorem biskupiej posługi dla abp. Marka Jędraszewskiego jest św. Jan Paweł II, którego arcybiskup jest następcą, i na którego autentyczność nauczania często wskazuje. – Cały pontyfikat św. Jana Pawła II był jednym wielkim świadectwem, poprzez słowo i czyn, tej prawdy, że Chrystus stanowi najwyższy dla człowieka klucz, który pozwala mu odkryć to, co jest w nim nieredukowalne do świata – mówił metropolita krakowski podczas międzynarodowej konferencji “Ku przyszłości z Janem Pawłem II”.

Cały ubiegły rok w Archidiecezji Krakowskiej naznaczony był obchodami 100-lecia urodzin Karola Wojtyły. Z tej okazji abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. w wadowickiej bazylice Ofiarowania NMP. W czasie homilii podkreślił, że Jana Pawła II nie można zrozumieć bez Chrystusa ale także bez Wadowic, które „stały się przedziwnym odbiciem Nazaretu”. – Nie możemy zrozumieć wrażliwości św. Jana Pawła II na każdego człowieka bez tego chrześcijańskiego humanizmu, jakim promieniował jego dom. Nie możemy zrozumieć jego apostolskiego żaru, z jakim głosił on Chrystusa na wszystkich areopagach świata – wskazał metropolita krakowski.

– Największy i najbardziej znakomity z rodu Polaków, który miał decydującą rolę w obaleniu “komunistycznego imperium zła”, potem dostrzegał wzrastającą falę zagrożeń wobec małżeństwa i rodziny, a odchodząc pozostawił nam nadzieję, że liczy się dobro, a zło kiedyś upadnie – tak mówił o Janie Pawle II abp Marek Jędraszewski w sanktuarium Świętego Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie podczas Mszy św. z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły 18 maja.

Warto też odnotować, że 7 maja 2020 r. abp Marek Jędraszewski otworzył procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne Służebnicy Bożej Emilii Wojtyły z d. Kaczorowskiej oraz Sługi Bożego Karola Wojtyły – seniora, rodziców św. Jana Pawła II.

Głosząc Słowo Boże abp Marek Jędraszewski odnosi się również do aktualnych spraw dotykających polskie społeczeństwo. „Nie depczcie przeszłości naszych ołtarzy” – prosił słowami Adama Asnyka w kościele Mariackim w Krakowie w czasie Mszy św. sprawowanej w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. – Uszanujcie nas w imię prawdziwej tolerancji, w imię uznania tego kim jesteśmy jako polski naród. Uszanujcie nas. Mamy do tego święte prawo – apelował metropolita krakowski nawiązując do profanacji posągu Chrystusa Zbawiciela z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie.

W czasie ubiegłorocznej Pasterki podkreślił, że „podstawowym kryterium autentycznego humanizmu jest ogromny szacunek wobec życia każdego dziecka – i to od chwili jego poczęcia. Drugim przejawem tego humanizmu jest piękne i szlachetne słowo, które ludzie kierują do siebie nawzajem i które jest wyrazem dobroci serca i szacunku wobec bliźniego”. W ten sposób odniósł się do strajków i wulgaryzacji języka po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej przesłanki eugenicznej.

22 października, kiedy Kościół w liturgii wspominał św. Jana Pawła II, a Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w obronie życia abp Marek Jędraszewski w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie wyraził „wielkie uznanie dla odwagi i rzetelności sędziów Trybunału oraz ogromną wdzięczność dla inicjatorów i uczestników wielkiego ruchu społecznego, który stanął w obronie świętości każdego ludzkiego życia od momentu poczęcia do chwili naturalnej śmierci”.

Arcybiskup w swoich homiliach broni tradycyjnej rodziny, którą tworzą mężczyzna, kobieta i ich dzieci. – Pełnia życia, która sprawia, że żyjemy z innymi i dla innych to pełnia, którą osiąga się w życiu małżeńskim i rodzinnym – mówił metropolita krakowski w czasie 28. Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej. I dodawał, że wbrew temu co głoszą modne ideologie, człowiek nie żyje i nie umiera dla siebie. W społeczeństwie singli człowiek egzystuje jako samotna wyspa, przelotne związki z innymi są nietrwałe i zawierane bez zobowiązań. Ideologie gender i LGBT twierdzą, że bycie kobietą i mężczyzną to kwestia decyzji, którą można odwołać.

W homiliach abp. Marka Jędraszewskiego obecne są często odniesienia do historii Polski i wątki patriotyczne. 3 maja 2020 r. na Wawelu mówił: “Są takie prawdy, które domagają się ich jednoznacznego głoszenia – a do nich należy: Polska jest najważniejsza”. „Polsko, od 1054 lat chrześcijański kraju, co dzisiaj robisz ze swoim chrztem?” – pytał abp Marek Jędraszewski w Pabianicach parafrazując pytanie św. Jana Pawła II postawione w 1985 r. Francji, w której dziś coraz więcej kościołów jest niszczonych i bezczeszczonych.

– Wdzięczność jest przejmującym i głębokim przejawem szlachetności serc – mówił metropolita zaznaczając za kard. Karolem Wojtyłą, że tam gdzie jest dar, tam też jest zmaganie. – To nasze zmaganie musi być ciągle pogłębianym i coraz bardziej świadomym wyłanianiem się z naszej Ojczyzny. Najpierw przez pamięć – o ojcach naszej niepodległości, o Matkach-Polkach, o wielkiej i wspaniałej chrześcijańskiej tradycji, która jest najbardziej istotną tkanką polskich dziejów – mówił abp Marek Jędraszewski w Narodowe Święto Niepodległości w ubiegłym roku.

– Autentyczna miłość do Polski to miłość, która wymaga wysiłków, która kosztuje, za którą kryje się niekiedy konieczność rezygnacji z własnych partykularnych interesów. Bo przecież chodzi o Polskę, by została wierna swojej chrześcijańskiej tradycji, chrześcijańskiej spuściźnie – mówił 19 września 2020 r. abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. pontyfikalnej w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie-Dąbiu.

– Potrzeba wielkiego wysiłku powracania do fundamentów. W zatroskaniu o Rzeczpospolitą musi tkwić zatroskanie – na wzór św. Andrzeja Boboli – o człowieka słabego, opuszczonego, bezbronnego – mówił metropolita krakowski w czasie Mszy św. sprawowanej 17 października 2020 r. w sanktuarium w Strachocinie, w której wzięli udział przedstawiciele władz państwa.

Od 2014 r. abp Marek Jędraszewski jest wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. W sierpniu 2020 r. został wybrany współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE