STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI DO KSIĘŻY EMERYTÓW: JESTEŚCIE Z RODU LUDZI ZAWIERZENIA, KTÓRZY PRZEZ WIERNOŚĆ BOGU STAJĄ SIĘ DLA INNYCH BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM I WZOREM ŻYCIA 

Abp Marek Jędraszewski do księży emerytów: Jesteście z rodu ludzi zawierzenia, którzy przez wierność Bogu stają się dla innych błogosławieństwem i wzorem życia 

- Raz jeszcze macie się przekonać, że jesteście z rodu Abrahama, z rodu ludzi zawierzenia, którzy dla innych swoją wiarą, ufnością i oddaniem Bogu stają się błogosławieństwem, a przez to umocnieniem i wzorem życia – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. dla księży przechodzących na emeryturę, odprawionej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.Na początku Mszy św. głos zabrał rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, ks. Michał Kania, który powiedział, że w tym dniu zebranych gromadzi wdzięczność. Wyraził radość z obecności arcybiskupa i księży emerytów. Powiedział, że wszyscy gromadzą się w duchu radości i wdzięczności za wszelkie dobro, które stało się udziałem Archidiecezji Krakowskiej za przyczyną księży emerytów. – Wasza obecność, służba, modlitwa i doświadczenie są bardzo potrzebne Kościołowi krakowskiemu. Dziękujemy za wszystkie lata służby dla Kościoła i modlimy się, by nie zabrakło wam sił, by dalej służyć – powiedział.

W homilii metropolita przywołał historię Abrahama, który na wezwanie Boga wyruszył w nieznane. On wierzył Bogu i otrzymał od Niego obietnicę, że stanie się ojcem narodów i błogosławieństwem dla wszystkich ludzi. – Wasza bytność tutaj musi być pojmowana nie na wzór Odyseusza, wracającego do swej ojczyzny, by zakończyć swój żywot. Raz jeszcze macie się przekonać, że jesteście z rodu Abrahama, z rodu ludzi zawierzenia, którzy dla innych swoją wiarą, ufnością i oddaniem Bogu stają się błogosławieństwem, a przez to umocnieniem i wzorem życia – zaznaczył arcybiskup. Podkreślił, że od chwili przyjęcia sakramentu kapłaństwa, niezwykle ważna dla księży jest teraźniejszość. Przypomniał słowa drugiej modlitwy eucharystycznej, w której wypowiadane są słowa: „I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli”. – Stanie przed Bogiem znaczy stanie wobec najświętszych tajemnic, które Pan Bóg zechciał dokonywać dla zbawienia ludzi przez was, wasze życie, wasze posługiwanie, wasze słowa i moc Ducha Świętego, która urzeczywistnia się w chwili przeistoczenia, gdy chleb staje się Chrystusowym ciałem, a wino Chrystusową krwią – zaznaczył arcybiskup. Powiedział, że stać przed Bogiem należy także trwać w modlitwie codziennej i stawać się dla innych znakiem, że świat ma wymiar transcendencji. – Stać także jako kapłan to znaczy jako ten, który swe cierpienia łączy z cierpieniami Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Stać i trwać aż do końca i służyć – zauważył. Przypominał, że Bóg powołał zebranych księży emerytów do służby, a wierny sługa nie pyta o korzyści i nie przelicza swej służby na brzęczącą monetę. – Sługa Pański, wpatrzony w Chrystusa, Najwyższego ze wszystkich Sług – samego Boga, jest szczęśliwy, że może służyć. To jest źródłem jego szczęścia i mocy, wbrew logice tego świata – zauważył. Przypomniał, że dla służby Chrystusowi wielu zrezygnowało z więzi, ale otrzymają za to stokrotną nagrodę na ziemi, a ostatecznie – życie wieczne. Na zakończenie powiedział, że kapłani staną kiedyś przed Bogiem, by służyć Mu na całą wieczność.

Większość księży Archidiecezji Krakowskiej, którzy w tym roku przechodzą na emeryturę, należą do ostatniego rocznika wyświęcanego przez kard. Karola Wojtyłę w 1978 r.

Msza św. sprawowana przez  księży odchodzących na emeryturę w Seminarium 26.06.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE