STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS REKOLEKCJI DLA KOBIET: PRAWDA O CZŁOWIEKU WPISANA JEST W ŻYCIE KAŻDEJ KOBIETY, KTÓRA NOSI W SOBIE DRUGIEGO CZŁOWIEKA I W TYM PRZEJAWIA SIĘ JEJ DUCHOWY GENIUSZ

Abp Marek Jędraszewski podczas rekolekcji dla kobiet: Prawda o człowieku wpisana jest w życie każdej kobiety, która nosi w sobie drugiego człowieka i w tym przejawia się jej duchowy geniusz

– Odkryć piękno kobiety przez piękno Matki Najświętszej. Odkryć piękno, które jest potrzebne jej samej i światu, wszystkim ludziom, zwłaszcza jej najbliższym-mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w dniu rozpoczęcia rekolekcji online dla kobiet „Sercem Słuchająca".Na początku homilii metropolita przywołał słowa faryzeuszy, którzy spytali Jezusa jakim prawem wyrzucił kupców ze świątyni i uzdrawia chorych. Dziś świat zwraca się do Kościoła z podobną pretensją, pytając jakim prawem naucza, sprawuje sakramenty i wymaga określonego stylu życia. Kościół w świetle tych dramatycznych wydarzeń, rozgrywających się na ulicach miast kieruje do kobiet pytanie jakim prawem poniewierają swoją godność, sprowadzają siebie do anatomicznych części swego organizmu i jakim prawem chcą zabijać swe nienarodzone dzieci. Kobiety, które uważają, że są częścią Kościoła powinny zadać sobie pytanie jakim prawem odchodzą od wzoru kobiecości i macierzyństwa, jaki dała Maryja.

Człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Bóg nosi w sobie człowieka, to znaczy, że zależy Mu na każdej istocie ludzkiej. Pan Jezus mówił o tym Nikodemowi: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Podobnie o sobie mówi sam Chrystus, który utożsamiał się z wolą Ojca. Człowiek, który jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo, nosi w swym sercu innych ludzi, jest to miarą jego człowieczeństwa. Kain po zabiciu Abla pytał bezczelnie Stwórcę, czy jest stróżem swego brata. – Jesteśmy stróżami życia drugiego człowieka. Nie wolno nam być obojętnymi na los drugiego. Nosimy go w sobie, w swoim człowieczeństwie. Jeśli nie chcemy dźwigać w sobie drugiego człowieka, przekreślamy swoje człowieczeństwo, tym samym odchodzimy od Boga, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo – powiedział arcybiskup. Wskazał, że ta prawda jest wpisana w życie każdej kobiety, której duchowy geniusz polega na tym, że ma w sobie wrażliwość, ofiarność, poświęcenie, dobroć oraz ciepło, i w tym nieskończenie przerasta mężczyznę. Gdy pod swoim sercem nosi dziecko, doświadcza tego, jak ono wzrasta i sama czuje, jak z każdym dniem wzrasta jej miłość do niego.

Św. Jan Paweł II w jednej z rozmów, zawartej w książce „Przekroczyć próg nadziei”, mówił o godności kobiety. Zwrócił uwagę na nabożeństwo do Matki Bożej, które powinno być postawą wobec kobiety jako takiej. Ojciec Święty mówił, że feminizm jest reakcją na brak czci, którą powinna być otoczona każda kobieta. Wskazywał, że sam wychowywał się w epoce, gdy wielkim szacunkiem otaczano kobiety, zwłaszcza matki. Cześć dla kobiety, zachwyt nad tajemnicą kobiecości to elementy wiary Kościoła, które nigdy nie były w ukryciu. – Świadczy o tym bogata tradycja obyczajowa, która, niestety, w dzisiejszych czasach uległa znacznej degradacji. W naszej cywilizacji kobieta stała się nade wszystko przedmiotem użycia – mówił papież. Teologia kobiety odkrywa jej duchowe piękno i szczególny geniusz, umacniając jej pozycję w życiu rodzinnym, społecznym i kulturalnym. Św. Jan Paweł II mówił, że postać Maryi i nabożeństwo do Niej staje się twórczym natchnieniem także na tej drodze.

Metropolita przypomniał fragment „Pieśni nad Pieśniami”, w której zakochany oblubieniec woła: „Cała piękna jesteś przyjaciółko moja i nie ma w tobie skazy” – Odkryć piękno kobiety przez piękno Matki Najświętszej. Odkryć piękno, które jest potrzebne jej samej i światu, wszystkim ludziom, zwłaszcza jej najbliższym. To piękno, które zaczyna się od jej wnętrza – wskazał arcybiskup. Przyznał, że kobieta sama musi w sobie to odnaleźć poprzez kontakt z Bogiem. By być blisko Niego należy żyć w stanie łaski uświęcającej, przeglądać się w oczach Chrystusa. – Kobieta, która pyta: „Panie, czy jestem piękna w Twoich oczach” to niewiasta mężna – zaznaczył arcybiskup. Swoje przeżywanie kobiecości należy związać z Maryją, zadając sobie pytanie w jaki sposób postąpiłaby Matka Boża. Arcybiskup przypomniał, że Bóg stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę, by byli ze sobą i dla siebie. Kobieta powinna zawsze być sobą, dla swego ukochanego, dzieci, także dla narodu. Powinna być zatroskana o siebie nie tylko wymiarze estetycznym, musi także zwracać uwagę w jaki sposób mówi, zwraca się do drugiego człowieka i czy go szanuje.  – Cała piękna jesteś: jako dziewczyna, panna, mężatka, matka, osoba zakonna, oblubienica Chrystusa, samotna, oddająca się innym poprzez służbę w różnych wspólnotach – powiedział arcybiskup. – Cała piękna jesteś i to piękno w tak wielkim zakresie zależy przez wszystkim od ciebie – dodał na zakończenie.

„Sercem słuchająca jak Maryja” to rekolekcje adwentowe, prowadzone przez s. Annę Marię Pudełko AP. Odbywają się od 14 do 16 grudnia 2020 r. w Bazylice św. Floriana w Krakowie transmitowane na kanale YouTube Archidiecezji Krakowskiej.

 

IMG_8326

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE