STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP JANUSZ MASTALSKI W PARAFII ŚW. KLEMENSA W TRZEMEŚNI O TYM, KIM DLA RODZIN POWINIEN BYĆ JEZUS CHRYSTUS

Bp Janusz Mastalski w parafii św. Klemensa w Trzemeśni o tym, kim dla rodzin powinien być Jezus Chrystus

„Kim dla współczesnych rodzin jest Chrystus?” – to pytanie zadał bp Janusz Mastalski podczas peregrynacji ikony Świętej Rodziny w parafii pw. św. Klemensa w Trzemeśni.Ks. Andrzej Caputa, proboszcz parafii św. Klemensa, powitał bp. Janusza Mastalskiego i poprosił go, aby ofiarował Mszę św. w intencji rodzin z Trzemeśni.

W homilii bp Janusz Mastalski przypomniał ewangeliczną scenę, w której Jezus pytał uczniów za kogo uważają Go ludzie. Poprawną jest odpowiedź Piotra, który wyznał, że Chrystus jest Mesjaszem, Synem Bożym. – W tych trudnych czasach ważne jest to, by się umieć opowiedzieć za Bogiem i Jezusem – podkreślił biskup. Ludzie się często gubią i dlatego pytanie „Kim dla ciebie jest Jezus?” powinna zadać sobie każda współczesna rodzina.

Chrystus jest Mesjaszem, Bogiem. Nie można Go lekceważyć i odchodzić od Kościoła. Każdy człowiek będzie się rozliczać przed Stwórcą ze swych złych myśli, gestów i słów, które padają w rodzinach.

Jezus jest także pokojem, czyli źródłem szczęścia. We współczesnym świecie jest wiele niechęci i problemów, dlatego warto zadbać o pokój w każdym domu. Papież Franciszek pytał w jednej z katechez w jaki sposób przeżywa się swe życie wiary. – Nie jest łatwo teraz być chrześcijaninem, katolikiem. Ale jeszcze trudniej być katolikiem we własnym domu, kiedy trzeba dać szansę swemu współmałżonkowi, powstrzymać swe emocje, żeby nie było awantury. Święta Rodzina pokazała co to znaczy żyć w pokoju – podkreślił biskup.

Zbawiciel pytając za kogo jest uważany oczekiwał interpretacji, czyli zauważenia że jest On siłą, wszechmocą. Bp Janusz Mastalski stwierdził, że każdy członek rodziny dzięki Jezusowi może wszystko: przebaczyć, powrócić do miłości, odnosić się do siebie z uprzejmością. – Jezus jest siłą i wszechmocą, a to oznacza że mogę liczyć na zwycięstwo miłości w moim życiu – wskazał. Stwierdził, że w życiu pojawiają się smutki i problemy, ponieważ ludzie wypaczyli miłość, sprowadzając ją do egoizmu. Powiedział, że należy prosić przed ikoną Najświętszej Rodziny o ratunek dla rodzin. Ojciec Święty Franciszek mówił, że miłość Boża jest owocna. Maryja wiedziała o tym i dlatego pełniła rolę, którą wyznaczył jej Stwórca. Każdy członek rodziny ma swoją rolę i powinien starać się o dobre relacje w imię miłości. Wobec wszelkich trudnych prób trzeba pamiętać, że Chrystus mówi: „Jestem”.

Chrystus zadając pytanie za kogo jest uważany oczekuje jednoznacznego opowiedzenia się. Biskup przyznał, że w Kościele jest coraz więcej cyników i osób, którym nie zależy na dobru. Zbawiciel jest drogą, która wskazuje kierunek, nie pozwala się zgubić. Młodzi ludzie coraz częściej wyśmiewają lub kpią. Tylko w domu znajdą oparcie, by się tej postawie przeciwstawić. Papież mówił, że należy prosić Boga o dar wdzięcznej pamięci i wyciągać rękę, by pomóc innym powstać. – Trwajcie ze sobą. Zaproście do siebie Jezusa, Maryję, św. Józefa i cieszcie się tym, że macie siebie, bo często jest tak, że doceniamy kogoś, gdy zaczynamy częściej chodzić na cmentarz, palić temu ukochanemu świeczkę i się modlić za niego – zakończył bp Janusz Mastalski.

Po uroczystej Eucharystii głos zabrali przedstawiciele Domowego Kościoła, którzy wyrazili wdzięczność biskupowi za jego obecność, wygłoszone słowo i błogosławieństwo.

Więcej materiałów z peregrynacji ikony Świętej Rodziny można znaleźć tutaj.

Peregrynacja Ikony Świętej Rodziny w parafii św. Klemensa w Trzemeśni 17.02.2022 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE