STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / DOBRA NOWINA: SZLACHETNE BESTIE CZY SPĘTANE ANIOŁY? ROZWAŻANIE NA XIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, ROK A

Dobra Nowina: Szlachetne bestie czy spętane anioły? Rozważanie na XIV Niedzielę Zwykłą, Rok A

Dobra Nowina to seria rozważań niedzielnej Ewangelii w formie podcastów, przygotowywanych przez ks. Roberta Młynarczyka, prefekta i prokuratora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej oraz ks. Marka Sudera, ojca duchownego seminarium. Zapraszamy w każdą sobotę o godz. 17.07 na kanał YouTube i Spotify Archidiecezji Krakowskiej. Rozważajmy razem Dobrą Nowinę, którą daje nam Chrystus!Gdy słucha się uważnie Słowa Bożego na dzień dzisiejszy to widać jak odmienny jest sposób myślenia i postępowania, jakiego nauczał Jezus, od mentalności współczesnego świata. Widać wyraźnie, że „drogi Boże” i „drogi tego świata” biegną nie tyle obok siebie, ile w zupełnie przeciwnych kierunkach.

Świat bowiem ceni i promuje to, co wielkie, sławne, przebojowe, a Bóg jest jakby w opozycji do tego. Dla niego wielkie jest to, co małe, skromne, nic nieznaczące. Świat namawia każdego z nas, byśmy się na nim prezentowali, promowali siebie, byśmy czuli się jego władcami przemierzającymi przez życie na „rumaku chwały”, wśród fanfar i oklasków, a Bóg odwrotnie: poucza, że Jego władca będzie przemierzał ten świat „pokorny, na oślątku, na źrebięciu oślicy”. Tak zapewnia nas ustami proroka Zachariasza, którego słyszymy w pierwszym czytaniu. To proroctwo mesjańskie znamy z innego kontekstu — z Niedzieli Palmowej i uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy poprzedzającego Jego mękę. Ale dziś słyszymy je w kontekście nauki Jezusa o pokorze.

A jaki jest, albo jaki powinien być ten człowiek pokorny? Jaki powinien być każdy, kto pragnie być mieszkańcem Jezusowego Królestwa?

Ks. Marek Suder | Archidiecezja Krakowska
ZOBACZ TAKŻE