STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KOŚCIÓŁ STACYJNY ŚW. SZCZEPANA: ZACHOWAĆ ŁĄCZNOŚĆ Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM I WIERNOŚĆ NAUCE KOŚCIOŁA

Kościół stacyjny św. Szczepana: Zachować łączność z papieżem Franciszkiem i wierność nauce Kościoła

- Poczujmy się dziś zaproszeni do tego, żeby przede wszystkim zmieniać siebie, bo na to mamy wpływ. Dzięki temu przemienimy Kościół - mówił ks. dr Lucjan Bielas podczas Mszy św. w stacyjnym kościele św. Szczepana w Krakowie.
Na początku homilii ks. dr Lucjan Bielas powiedział, że gdy zakończyły się prześladowania w Rzymie, w Wielkim Poście zaczęto pielgrzymować do kościołów związanych z kultem pierwszych męczenników. Tradycja ta zanikła i przywrócił ją dopiero św. Jan Paweł w 1993 roku. Również Kraków nawiązuje do tego zwyczaju i sięga do tej duchowości. To ważne by odwzorować Rzym, święte miasto, tak ważne dla wierzących.

Należy podkreślać łączność z Kościołem powszechnym i papieżem. – Chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli na papieża Franciszka tak, jak Bóg tego od nas oczekuje. To nie przypadek, że on został wybrany. Duch Święty jest w Kościele i czuwa nad papieżem, tak jak czuwał nad Benedyktem XVI, naszym świętym rodakiem, Janem Pawłem II i nad poprzednikami – powiedział ks. dr Lucjan Bielas. Przypomniał, że Duch Święty jest nieomylny, za papieża trzeba się wiele modlić i przyjmować to, co mówi w duchu posłuszeństwa. Należy być wiernym nauce Kościoła, powołując się na Pismo Święte i Katechizm Kościoła Katolickiego. Ks. dr Lucjan Bielas przypomniał, że kard. Adam Stefan Sapieha nawet podczas II wojny światowej pozostał w Krakowie, dając dowód swej odwagi. Kardynał pokazywał, że należy być wiernym Rzymowi i nauce Kościoła bez kompromisów.

Ks. dr Lucjan Bielas zacytował tekst z 1928 roku, który Adam Stefan Sapieha wygłosił do ówczesnego Episkopatu. Kardynał stwierdzał, że oddalanie wiernych, brak zaufania i zatracenie poczucia łączności z Kościołem to ogromne niebezpieczeństwo. Powodem tego jest odejście od myśli Chrystusowej i Jego ideałów. Mówił, że dobry pasterz nie zabiega o władzę, a religijne uczucia nie mogą służyć celom doczesnym. Według niego należy przede wszystkim katechizować, a duszpasterze i wierni nie mogą się od siebie oddalać. – Poczujmy się dziś zaproszeni do tego, żeby przede wszystkim zmieniać siebie, bo na to mamy wpływ. Dzięki temu przemienimy Kościół – powiedział ks. dr Lucjan Bielas.

Wskazał, że według ks. Jana Piwowarczyka siła kard. Sapiehy tkwiła w modlitwie, Eucharystii, rachunkach sumienia i sakramencie pokuty. – One okazały się skuteczne: u Sapiehy, Wojtyły, Wyszyńskiego i będą skuteczne także w naszym życiu – zakończył ks. Lucjan Bielas.

W Rzymie kościołem stacyjnym w sobotę I tygodnia Wielkiego Postu jest bazylika św. Piotra na Watykanie. Odpowiada jej krakowski kościół św. Szczepana, który zbudowano w latach 1933-1938. Przeniesiono do niego zabytki pochodzące z wyburzonego na początku XIX wieku kościoła św. Szczepana, który znajdował się w miejscu dzisiejszego Placu Szczepańskiego. Konsekracji nowej świątyni dokonał 25 października 1959 roku kard. Karol Wojtyła. Znajduje się w niej obraz Matki Bożej Pocieszenia, który został ukoronowany koronami papieskimi, poświęconymi przez św. Jana Pawła II.

IMG_9007

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE