STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO KRZYŻA W KRAKOWIE

Uroczystości odpustowe w Kościele Świętego Krzyża w Krakowie

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski przewodniczył głównym uroczystościom odpustowym w wigilię Święta Podwyższenia Krzyża Świętego w Kościele Świętego Krzyża w Krakowie.Na początku Mszy św. głos zabrał proboszcz, ks. Grzegorz Kotala, który powiedział, że jak co roku w tej wspólnocie wypuszcza nowe pędy drzewo życia. – Cieszymy się, że w tych obfitych zbiorach owoców łaski i błogosławieństwa ksiądz arcybiskup może uczestniczyć – podkreślił. Powitał także wszystkich zebranych duchownych oraz wiernych.

W homilii arcybiskup przypomniał, że Jezus został wywyższony na krzyżu i ludzie spoglądali na niego w różny sposób. Niektórzy z szyderstwem, jak członkowie Wysokiej Rady, żołnierze lub przechodzący nieopodal. Były jednak osoby, które spoglądały z bólem bezradności, czy z poczuciem solidarnego sprzeciwu wobec zła, przezwyciężanego przez dobro. Po latach św. Paweł napisał: „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”. Metropolita podkreślił, że zło dobrem zwyciężać może jedynie człowiek prawdziwie wierzący.

Nie wystarczy zatem patrzeć na krzyż, ale trzeba uwierzyć w Chrystusa – Syna Bożego. Św. Paweł pisał, że Jezus uniżył samego siebie i stał się posłusznym aż do śmierci na krzyżu. „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca” – podkreślał Apostoł Narodów. Arcybiskup zauważył, że uwierzyć w Jezusa znaczy wyznać wiarę w to, że On zmartwychwstał, jest Panem, Zbawicielem, Odkupicielem, Synem Najwyższego.

Tę wiarę od początku chrześcijanie wyrażali poprzez ichthys – znak ryby. To akrostych, czyli słowo utworzone z pierwszych liter następujących greckich słów: Jezus Chrystus Boga Syn Zbawiciel. Kreśląc ten znak chrześcijanie dawali znak kim są. Symbol wiary przerodził się w Credo nicejsko-konstantynopolitańskie, powtarzane podczas każdej Mszy św.

Chrześcijaństwo uzyskało prawa po trzech wiekach prześladowań. W 312 r. o tron cesarski w Rzymie ubiegali się Maksencjusz i Konstantym. Według relacji, tuż przed rozstrzygająca bitwą Konstantyn ujrzał na niebie świetlisty krzyż oraz słowa „Tym zwyciężaj”.  Po zwycięstwie Konstantyn ogłosił, że jest poddanym krzyża i w 313 r. wydał edykt mediolański, nadający chrześcijanom prawo do otwartego wyznawania wiary w Jezusa.

Metropolita podkreślił, że w krzyż trzeba uwierzyć, mimo że ten znak miłości ma wrogów. Przyznał, że wielu dąży do tego, by usunąć krzyże z przestrzeni publicznej. Pojawiają się także osoby, które w imię źle pojętej tolerancji domagają się usunięcia krzyży lub nawet fizycznie je niszczą.

W Apokalipsie św. Jan mówił o płaczu tych, którzy przybili Jezusa do krzyża lub z nim walczyli. Apostoł zaprezentował także radość tych, którzy uwierzyli w Chrystusa i otaczali krzyż czcią. – Prosimy naszego pełnego miłosierdzia Ojca, Boga dziejów i historii, aby wobec nas mogło się spełnić owo „Amen”, abyśmy zostali postawieni po prawicy naszego Zbawcy i Odkupiciela i zostali wprowadzeni do radości nie mającej żadnego kresu – zakończył metropolita.

Na zakończenie Mszy św. ks. Grzegorz Kotala powiedział, że uwielbia Boga za ludzi, którzy wspierają go w duszpasterskiej misji i wyraził im wdzięczność. Zaprosił zebranych na symboliczny posiłek, by wraz z innymi mogli radować się ze zbiorów owoców drzewa życia. Metropolita krakowski wyraził radość z tego, że mógł sprawować tego dnia Eucharystię w Kościele Świętego Krzyża i przyznał, że cieszy się z entuzjazmu ks. Grzegorza Kotali. Życzył mu, by w swej posłudze odnajdował wiele wspaniałych owoców Bożej łaski, życzliwości ludzkiej i przekonania, że Chrystus mu błogosławi.

Tegoroczna główna uroczystość odpustowa w Kościele Świętego Krzyża w Krakowie miała miejsce 13 września, w wigilię Święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy św., której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, wierni mogli przyjąć błogosławieństwo olejem św. Charbela oraz wziąć udział w spotkaniu przy poczęstunku. 14 września na Mszach Św. naukę odpustową wygłosi o. Damian Sochacki OCD, tego dnia w kościele będzie trwała także adoracja krzyża.

Odpust w parafii św. Krzyża w Krakowie 13.09.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE