STRONA GŁÓWNA / Duszpasterstwo Służby Liturgicznej / NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚW.

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚW.

Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w roku formacyjnym 2022/2023

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już siedemnasty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.

 1. Zadaniem świeckiego pomocnika w rozdzielaniu Komunii świętej jest posługa do chorych, a w nadzwyczajnych sytuacjach pomoc w udzielaniu Eucharystii podczas liturgii,
 2. W naszej archidiecezji wiek mężczyzn, do podjęcia tej posługi, określony został w przedziale 25 do 65 lat,
 3. Rozpoczęcie 15 października 2022 roku o godzinie 9.00, w budynku Caritas Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach.
 4. Kurs obejmuje sześć zjazdów w soboty (godz. od 9.00 do 14.00), oraz trzydniowe rekolekcje (pt – nd),
 5. Koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu (120 zł), zakup alby i cingulum (210 zł), podręczników (40 zł), zakup bursy i cyborium (około 180 zł) i uczestnictwo w rekolekcjach (200 zł).
 6. Błogosławieństwo: 04. 2022 r., w Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie.

Terminy zjazdów

 1. 15.10.2022
 2. 26.11.2022
 3. 10.12.2022
 4. 14.01.2023
 5. 11.02.2023
 6. 11.03.2023
 7. rekolekcje 24-26.03.2023

Zgłoszenia kandydatów

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Artura Czepiela (w Kurii Metropolitalnej, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków). Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej (wzór karty można pobrać poniżej).

Kandydatów można zgłaszać do 15 października 2022.

Prosimy również o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w linku: https://forms.gle/iF2PSWBW2579YR7C6

ZOBACZ TAKŻE
Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE