STRONA GŁÓWNA / Duszpasterstwo Służby Liturgicznej / NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚW.

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚW.

Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
w roku formacyjnym 2017/2018

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już czternasty) kurs przygotowawczy do posługi świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej. Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa wiek mężczyzn, których księża proboszczowie mogą przedstawić do przygotowania dla podjęcia tej posługi, został określony na 25 do 65 lat.

Zadaniem Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej jest posługa do chorych w każdą niedzielę z Komunią Świętą. To podstawowe i jedyne zadanie. Dlatego warto poddać refleksji tę przestrzeń duszpasterską w naszych parafiach. Nadużyciem jest posługiwanie Szafarzy nadzwyczajnych rozdzielających Eucharystię podczas każdej Mszy świętej bez poważnej (koniecznej przyczyny).

Zgłoszenia kandydatów

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Ryszarda Kilanowicz (w Kurii Metropolitalnej, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków). Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej pobierz PDF, wzór karty przesłany będzie również w poczcie kurialnej lub można znaleźć go na stronie internetowej nadzwyczajnych szafarzy: www.nszafarze.pl

Kandydatów można zgłaszać do 15 października.

Terminy zjazdów

  • 10.2018
  • 11.2018
  • 12.2018
  • 01.2019
  • 02.2019
  • 03.2019
  • rekolekcje 22-24.03.2019
  • 04.2019
  • Błogosławieństwo do posługi będzie miało miejsce 13.04.2019 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Miejsce Formacji – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – Dom Pielgrzyma.

Zgodnie z dekretem Metropolity Krakowskiego koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu (120 zł), zakup alby i cingulum (170 zł), podręczników (30 zł), zakup bursy i cyborium (około 160 zł) i uczestnictwo w rekolekcjach (180 zł).

 

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE