STRONA GŁÓWNA / Duszpasterstwo Służby Liturgicznej / NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚW.

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚW.

Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w roku formacyjnym 2021/2022

Na jesień tego roku został zaplanowany następny (już szesnasty) kurs przygotowawczy do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.

 1. Zadaniem świeckiego pomocnika w rozdzielaniu Komunii świętej jest posługa do chorych, a w nadzwyczajnych sytuacjach pomoc w udzielaniu Eucharystii podczas liturgii,
 2. W naszej archidiecezji wiek mężczyzn, do podjęcia tej posługi, określony został w przedziale 25 do 65 lat,
 3. Rozpoczęcie 30 października 2021 roku o godzinie 9.00, w budynku Caritas Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach.
 4. Kurs obejmuje siedem zjazdów w soboty (godz. od 9.00 do 14.00), oraz trzydniowe rekolekcje (pt – nd),
 5. Koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu (120 zł), zakup alby i cingulum (170 zł), podręczników (30 zł), zakup bursy i cyborium (około 160 zł) i uczestnictwo w rekolekcjach (180 zł).
 6. Błogosławieństwo:04.2021r., w Sanktuarium świętego Jana Pawła II.

Terminy zjazdów

 1. 30.10.2021
 2. 20.11.2021
 3. 11.12.2021
 4. 18.01.2022
 5. 12.02.2022
 6. 19.03.2022
 7. rekolekcje 1-3.04.2022
 8. Błogosławieństwo 9.04.2022 w Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie o godzinie 12.00

Zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa koszty uczestnictwa w kursie przygotowawczym pokrywa parafia (cele organizacyjne kursu (120 zł), zakup alby i cingulum (170 zł), podręczników (30 zł), zakup bursy i cyborium (około 160 zł) i uczestnictwo w rekolekcjach (180 zł).

Zgłoszenia kandydatów

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom Komunii św. wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim oraz odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Ksiądz proboszcz wybranych kandydatów zgłasza u diecezjalnego duszpasterza pomocników w udzielaniu Komunii świętej, ks. Ryszarda Kilanowicz (w Kurii Metropolitalnej, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków). Zgłoszenia należy dokonać na specjalnej karcie zgłoszeniowej (wzór karty można pobrać poniżej).

Kandydatów można zgłaszać do 25 października 2021

Prosimy również o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w linku:

https://forms.gle/iF2PSWBW2579YR7C6

ZOBACZ TAKŻE
Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE