STRONA GŁÓWNA / Duszpasterstwo Służby Liturgicznej / MINISTRANCI SŁOWA BOŻEGO

MINISTRANCI SŁOWA BOŻEGO

Do posługi ministranta słowa Bożego mogą być dopuszczeni chłopcy po ukończeniu szkoły (kursu przygotowawczego). Organizowaniem kursów zajmuje się Archidiecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej poprzez Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży i przy pomocy księży z dekanatu. Kurs winien się odbywać według obowiązującego w całej Archidiecezji programu. Księża Dziekani proszeni są o patronat nad dekanalnymi kursami.

W Archidiecezji Krakowskiej kursy przygotowujące do posługi ministranta Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym powinny odbywać się co roku w każdym dekanacie tylko w parafii, będącej siedzibą dekanatu. Kurs trwa od jesieni do Wielkanocy włącznie. Spotkania odbywają się raz na miesiąc (w sobotę).

Na kurs mogą zostać wysłani ministranci najwcześniej po 6 klasie szkoły podstawowej, którzy wyróżniają się odpowiednim zachowaniem, gorliwością i posiadają odpowiednie warunki głosowe.

Organizacja zajęć:

Dekanalny Duszpasterz Młodzieży otrzyma materiały do przeprowadzeni kursu. Na kurs lektorski składa się 7 zjazdów, w tym 6 merytorycznych oraz 1 egzaminacyjny.

W zakres kursu wchodzą następujące przedmioty:

1 – Podstawy Liturgii,

2 – Wprowadzenie do Pisma Świętego

3 – Formacja wewnętrzna,

4 – Śpiew kościelny,

5 – Dykcja,

6 – Sztuka sakralna.

Dekanalny kurs lektorski powinien zakończyć się Mszą świętą z pobłogosławieniem ministrantów do zaszczytnej funkcji lektora w zgromadzeniu wiernych.

ZOBACZ TAKŻE
Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE