STRONA GŁÓWNA / Duszpasterstwo Służby Liturgicznej / MINISTRANCI I LEKTORZY

MINISTRANCI I LEKTORZY

ELIMINACJE DIECEZJALNE XVI MISTRZOSTW POLSKI LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA O PUCHAR KNC W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ 2021

pod Patronatem Metropolity Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

 

 

 

ELIMINACJE DIECEZJALNE: maj 2021 r.  Zgłoszenia do eliminacji: do 17 maja 2021 r.

LINK do zgłoszeń

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI: 28-29 czerwca 2021 r. (Rzeszów)

1. Zgłoszenia prosimy przekazywać w formularzu. LINK

2. Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku 17 V 2021 r.

3. Po zakończeniu zapisów – do zgłoszonych parafii – zostaną przesłane informacje dotyczące sposobu, miejsca i czasu przeprowadzenia eliminacji.

4. Jeżeli ze względów organizacyjnych nie będzie możliwe przeprowadzenie eliminacji diecezjalnych, to spośród zgłoszonych parafii zostaną komisyjnie wylosowane drużyny, które będą reprezentować naszą Archidiecezję w finale ogólnopolskim, na zasadzie „dzikiej karty”.

5. Zespoły występują w następujących zestawieniach liczebnych:
Kategoria ministrant – 4 w polu + bramkarz (maksymalna liczba zawodników w drużynie 10 osób)
Pozostałe kategorie – 5 w polu + bramkarz (maksymalna liczba zawodników w drużynie 12 osób)

6. Można zgłosić po jednej drużynie z parafii w każdej kategorii wiekowej:
Ministrant (roczniki 2009-2013)
– hale sportowe
Lektor młodszy (roczniki 2005-2008)
– boiska typu „orlik”
Lektor starszy (roczniki 2000-2004)
– boiska typu „orlik”
Kategorie wiekowe i rodzaj hali/boiska według wskazań organizatorów etapu ogólnopolskiego.

7. Przesłane zgłoszenie udziału w rozgrywkach potwierdza akceptację powyższych zasad.

KOORDYNATORZY DIECEZJALNI:
Ks. Jarosław Chlebda tel. +48 608 626 298
Ks. Ryszard Kilanowicz tel. +48 880 708 839

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
Archidiecezji Krakowskiej

 

 


 

Ministranci Słowa Bożego (Lektorzy parafialni)

Do posługi ministranta słowa Bożego mogą być dopuszczeni chłopcy po ukończeniu szkoły (kursu przygotowawczego). Organizowaniem kursów zajmuje się Archidiecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej poprzez Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży i przy pomocy księży z dekanatu. Kurs winien się odbywać według obowiązującego w całej Archidiecezji programu. Księża Dziekani proszeni są o patronat nad dekanalnymi kursami.

W Archidiecezji Krakowskiej kursy przygotowujące do posługi ministranta Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym powinny odbywać się co roku w każdym dekanacie tylko w parafii, będącej siedzibą dekanatu. Kurs trwa od jesieni do Wielkanocy włącznie. Spotkania odbywają się raz na miesiąc (w sobotę).

Na kurs mogą zostać wysłani ministranci najwcześniej po 6 klasie szkoły podstawowej, którzy wyróżniają się odpowiednim zachowaniem, gorliwością i posiadają odpowiednie warunki głosowe.

Organizacja zajęć:

Dekanalny Duszpasterz Młodzieży otrzyma materiały do przeprowadzeni kursu. Na kurs lektorski składa się 7 zjazdów, w tym 6 merytorycznych oraz 1 egzaminacyjny.

W zakres kursu wchodzą następujące przedmioty:

1 – Podstawy Liturgii,

2 – Wprowadzenie do Pisma Świętego

3 – Formacja wewnętrzna,

4 – Śpiew kościelny,

5 – Dykcja,

6 – Sztuka sakralna.

Dekanalny kurs lektorski powinien zakończyć się Mszą świętą z pobłogosławieniem ministrantów do zaszczytnej funkcji lektora w zgromadzeniu wiernych. Może się to dokonać w dekanacie. Archidiecezjalne błogosławieństwo będzie miało miejsce 15 maja 2021 roku w Sanktuarium świętego Jana Pawła II, do udziału w którym już zapraszamy.

ZOBACZ TAKŻE
Pliki do pobrania:
ZOBACZ TAKŻE