MOJA DIECEZJA / KURIA METROPOLITALNA / KOMISJE

Komisje

Archidiecezjalna Komisja ds. Liturgii i duszpasterstwa liturgicznego

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

Przedstawiciel Metropolity Krakowskiego
bp Jan Zając

Przewodniczący
ks. Stanisław Szczepaniec

Zastępca przewodniczącego
ks. Stanisław Mieszczak SCJ

Sekretarz
ks. Paweł Baran

Członkowie
O. Dominik Jurczak OP
ks. Andrzej Kielian
ks. Ryszard Kilanowicz
ks. Janusz Mieczkowski
ks. Robert Tyrała

Konsultorzy
ks. Jan Dziedzic
Piotr Kuzera
s. Adelajda Sielepin CHR
ks. Jarosław Superson SAC
Janina Turek

Archidiecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
+48 12 429 47 49, +48 12 628 81 27

Przewodniczący
ks. mgr lic. Grzegorz Lenart
 grzegorzlenart@diecezja.pl

Zastępca przewodniczącego
mgr Józef Łukasz
Sekretarz
dr Filip Presseisen
Członkowie komisji
Podkomisja ds. budownictwa organowego w Archidiecezji Krakowskiej:
dr Filip Presseisen
mgr Józef Łukasz
mgr Tomasz Kuc
mgr Maciej Kramarski
lic. Piotr Matoga
Podkomisja ds. organistów w Archidiecezji Krakowskiej:
mgr Mateusz Peciak
mgr Marek Pawełek
mgr Dawid Rzepka
mgr Łukasz Sandera
Podkomisja ds. koncertów w kościołach Archidiecezji Krakowskiej:
dr Krzysztof Pawlisz
mgr Maciej Banek
mgr Krzysztof Musiał
Podkomisja ds. kantorów, scholi gregoriańskich, chórów, orkiestr:
dr hab. Susi Ferfoglia
mgr Stanisław Kowalczyk
mgr Marcin Kruk-Wasilewski
lic. Janusz Korczak

więcej na temat komisji można przeczytać tutaj

Archidiecezjalna Komisja ds. Kościelnych (Zakrystianów)

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

Przewodniczący
ks. mgr Aleksander Wójtowicz
Zastępca przewodniczącego
mgr Krzysztof Burdak
Członkowie
Stanisław Józef Motyka
Wiesław Waryan
Janusz Walewski

Archidiecezjalna Komisja ds. Konserwacji zabytków kościelnych, architektury i sztuki sakralnej

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

Przewodniczący
ks. Marek Głownia

Delegat Arcybiskupa Krakowskiego 
ks. prof. dr hab. Andrzej Witko

Sekretarz
ks. mgr. Jacek Kurzydło

Członkowie
prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm
dr arch. Andrzej Gaczoł
dr arch. Stanisław Kaczmarczyk
prof. dr hab. Lucjan Orzech
ks. mgr Marian Rapacz
prof. dr hab. Stanisław Rodziński

Konsultorzy
ks. mgr Czesław Bogdał
Piotr Moskal
prof. dr hab. Jan Pamuła
mgr arch. Janusz Smólski

Archidiecezjalny Konserwator zabytków
ks. prof. dr hab. Andrzej Witko
Archidiecezjalna Komisja ds. regulacji granic parafii i budownictwa sakralnego

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
Przewodniczący
ks. Andrzej Kopicz
tel. 506-025-038
e-mail: budownictwosakralne@diecezja.pl

Dyżur:  środa godz. 10.00 – 13.00

Członkowie
ks. mgr Marek Hajdyła
ks. mgr Stanisław Strojek

Archidiecezjalna Komisja Egzaminacyjna
ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
Przewodniczący
ks. dr hab. Krzysztof Gryz
Członkowie
ks. dr Kryspin Banko CM
ks. dr Bogusław Mielec
ks. dr Zbigniew Rapacz
Cenzorzy kościelni
ks. dr Tomasz Chmura
o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek OSB
ks. dr Marek Gilski
o. prof. dr hab. Wiesław Jerzy Gogola OCD
ks. dr hab. Krzysztof Gryz
ks. dr Wacław Gubała
ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek
ks. dr hab. Tomasz Kraj
ks. dr Janusz Kościelniak
ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak
ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski
ks. dr Janusz Mieczkowski
ks. dr Bogusław Mielec
ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ
ks. dr hab. Andrzej Muszala
ks. dr Jan Nowak II
ks. dr Andrzej Józef Nowobilski
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś
ks. dr hab. Edward Staniek, prof. UPJPII
ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak
ks. dr Stanisław Szczepaniec
ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. UPJPII
ks. dr Franciszek Ślusarczyk
ks. dr Antoni Świerczek
ks. dr hab. Robert Tyrała
ks. prof. dr hab. Jacek Urban
o. prof. dr hab. Dominik Wider OCD
ks. dr Wojciech Węgrzyniak
ks. dr hab. Robert Woźniak
ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak
Referent ds. kanonizacyjnych w Archidiecezji Krakowskiej
ks. dr Andrzej Scąber
 tel. +48 12 62 88 168;
 fax.: +48 12 429 46 17
dyżur w środy
Konsultor referatu spraw kanonizacyjnych
o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD
e-mail: szczpn@gmail.com
ZOBACZ TAKŻE