MOJA DIECEZJA / KURIA METROPOLITALNA / KANCELARIA

Kancelaria

Adres

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
tel. +48 12 62 88 100 (centrala)
kuria@diecezja.krakow.pl
www.diecezja.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek – piątek: 9.00 – 13.00
wtorek i czwartek: 15.30 – 18.00

PRACOWNICY

Kanclerz
ks. mgr lic. Grzegorz Kotala
tel.: +48 12 628 81 04
kanclerz@diecezja.pl

Wicekanclerze
ks. mgr Kazimierz Moskala
tel.: +48 12 628 81 05

Notariusz
ks. mgr Paweł Ochocki
 tel.: +48 12 628 81 05
notariusz@diecezja.pl

Sekretariat
s. Justyna Sikora SłNSJ
mgr Ewa Starzyk
tel.: +48 12 628 81 07

Diecezjalny Inpektor Ochrony Danych Archidiecezji Krakowskiej
mgr Jakub Kwaśnik
+48 794 950 741
 diod@diecezja.krakow.pl

Delegat Arcybiskupa Krakowskiego ds. Sakramentalnych
ks. dr hab. Piotr Majer prof. UPJPII

ZOBACZ TAKŻE