MOJA DIECEZJA / KURIA METROPOLITALNA / URZĄD EKONOMA

Urząd ekonoma

Adres

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
tel. +48 12 62 88 100 (centrala)
kuria@diecezja.pl
www.diecezja.pl

Ekonom archidiecezji krakowskiej

ks. Paweł Rybski
tel. +48 12 628 81 40
e-mail: ekonom@diecezja.pl
Godziny urzędowania:
środa, czwartek (9.00 – 13.00)

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wiceekonom Archidiecezji Krakowskiej

ks. Łukasz Michalczewski
tel.  604 171 061
e-mail: wiceekonom@diecezja.pl

Pracownicy

mgr Lidia Chmura (główna księgowa)
porady prawne: działalność gospodarcza, podatki, ZUS,
ubezpieczenie kapłanów, sprawy pracownicze
tel. +48 12 628 81 35
email: ksiegowosc@diecezja.pl
Godziny urzędowania: środa (10.00 – 16.00)

Jakub Stanowski
Asystent Ekonoma
email: jstanowski@diecezja.pl
tel. +48 12 628 81 40

Małgorzata Wojtasik
ubezpieczenie majątkowe parafii, wnioski o alienacje,
wizytacje gospodarcze parafii i innne
tel. +48 12 62 88 140

mgr Helena Groń
regulacja stanów prawnych (księgi wieczyste)
tel. +48 12 62 88 140
Godziny urzędowania: czwartek (9.00 – 13.00)

ks. mgr Marian Rapacz
konsultant ds. budownictwa
tel. +48 12 62 88 206
Godziny urzędowania: środa (9.00 – 13.00)

Kasa

Poniedziałek – piątek 9.00 – 15.30
tel. +48 12 62 88 137

Rada ds. ekonomicznych Archidiecezji Krakowskiej

PRZEWODNICZĄCY

Ks. kan. Stanisław Czernik

CZŁONKOWIE

Ks. Paweł Ochocki
Ks. Józef Maj SJ
Ks. kan. Leszek Uniwersał
Ks. kan. Tadeusz Różałowski
Jerzy Idzi
Robert Rybka
Marek Wcisło

Konta bankowe

Pekao SA III Oddział w Krakowie 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887
Fundusz Obrony Życia SOS Archidiecezja Krakowska:
Pekao SA I O/Kraków 92 1240 1431 1111 0000 1045 8941

ZOBACZ TAKŻE