MOJA DIECEZJA / KURIA METROPOLITALNA / URZĄD EKONOMA

Urząd ekonoma

Adres

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
tel. +48 12 62 88 100 (centrala)
kuria@diecezja.pl
www.diecezja.pl

Ekonom archidiecezji krakowskiej

ks. Paweł Rybski
tel. +48 12 628 81 40
e-mail: ekonom@diecezja.pl
Godziny urzędowania:
środa, czwartek (9.00 – 13.00)

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wiceekonom Archidiecezji Krakowskiej

ks. Łukasz Michalczewski
tel.  604 171 061
e-mail: wiceekonom@diecezja.pl

Pracownicy

mgr Lidia Chmura (główna księgowa)
porady prawne: działalność gospodarcza, podatki, ZUS,
ubezpieczenie kapłanów, sprawy pracownicze
tel. +48 12 628 81 35
email: ksiegowosc@diecezja.pl
Godziny urzędowania: środa (10.00 – 16.00)

Jakub Stanowski
Asystent Ekonoma
email: jstanowski@diecezja.pl
tel. +48 12 628 81 40

Małgorzata Wojtasik
ubezpieczenie majątkowe parafii, wnioski o alienacje,
wizytacje gospodarcze parafii i innne
tel. +48 12 62 88 140

mgr Helena Groń
regulacja stanów prawnych (księgi wieczyste)
tel. +48 12 62 88 140
Godziny urzędowania: czwartek (9.00 – 13.00)

ks. mgr Marian Rapacz
konsultant ds. budownictwa
tel. +48 12 62 88 206
Godziny urzędowania: środa (9.00 – 13.00)

Kasa

Poniedziałek – piątek 9.00 – 15.30
tel. +48 12 62 88 137

Rada ds. ekonomicznych Archidiecezji Krakowskiej

ks. prałat Grzegorz Szewczyk (przewodniczący)
tel. +48 12 62 88 109

ks. kanonik Zdzisław Balon (sekretarz)
ks. kanonik Andrzej Caputa
ks. kanonik Wiesław Cygan
ks. kanonik Józef Piwowarski
Karol Tatara
Jan Rumian
Krzysztof Bartuś

Konta bankowe

Pekao SA III Oddział w Krakowie 88 1240 2294 1111 0000 3722 9887
Fundusz Obrony Życia SOS Archidiecezja Krakowska:
Pekao SA I O/Kraków 92 1240 1431 1111 0000 1045 8941

ZOBACZ TAKŻE