MOJA DIECEZJA / KURIA METROPOLITALNA / MODERATOR KURII

Moderator kurii

MODERATOR KURII

 

Zadaniem Moderatora jest koordynowanie pod władzą biskupa załatwianych w kurii spraw administracyjnych, jak i czuwanie nad tym, by pozostali pracownicy kurii właściwie wypełniali powierzone sobie funkcje. [Kan 473 § 2]

ZOBACZ TAKŻE