STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / parafia: Morawica, Parafia św. Bartłomieja Apostoła

KAPŁANI (parafia: Morawica, Parafia św. Bartłomieja Apostoła)

ks. dr hab. Roman Bogacz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1988

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
Prodziekan Wydziału Teologicznego UPJPII,
asystent kościelny Fundacji Naukowej Katolików "Eschaton"

ks. mgr Artur Chrostek

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1993

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

ks. Władysław Palmowski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1978

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Emerytowany proboszcz
INNE FUNKCJE:
Referent Duszpasterstwa Ludzi Pracy,
kapelan Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych w Latach 1982-1983,
kapelan NSZZ "Solidarność" w Archidiecezji Krakowskiej

WYSZUKIWARKA
PARAFIA