STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / rok święceń: 2009

KAPŁANI (rok święceń: 2009)

ks. mgr Dariusz Chrostowski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

ks. mgr Mirosław Cichoń

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

INSTYTUCJA:

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Prefekt Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej
INNE FUNKCJE:
Odpowiedzialnym za formację seminarzystów roku propedeutycznego

ks. mgr Łukasz Dębski

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. mgr Sławomir Filipek

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. mgr Tomasz Gędłek

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

o. dr Dominik Jurczak OP

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
INNE FUNKCJE:
członek Archidiecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

ks. mgr Piotr Kuglin

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
Bobrek, Parafia Przenajświętszej Trójcy
  ul. Księżnej Ogińskiej 6, 32-661 Bobrek
  www.parafiabobrek.pl
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz
INNE FUNKCJE:
Wizytator katechetyczny rejonu VII,
członek Rady Katechetycznej Archidiecezji Krakowskiej

ks. mgr Adam Kurdas

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz
INNE FUNKCJE:
Członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej,
członek Rady Katechetycznej Archidiecezji Krakowskiej,
wizytator katechetyczny rejonu I,
członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej

ks. mgr Jacek Kurzydło

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:ks. Jacek Kwieciński SDS

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Posługa duszpasterska
INNE FUNKCJE:
Kapelan Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Raj-Med” w Trzebini

ks. mgr Dariusz Lewczak SCJ

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

ks. Mariusz Maćkowiak MS

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Duszpasterz

ks. mgr Cezary Paciej FSSP

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
Kapłańskie Bractwo św. Piotra, od 2016.

o. Rafał Piecha OSST

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Posługa duszpasterska
INNE FUNKCJE:
Kapelan Okręgu Krakowskiego Służby Więziennej oraz kapelan Aresztu Śledczego w Krakowie

ks. mgr Tomasz Skotniczny

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. mgr Marek Śladewski

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. mgr Przemysław Soboń CRL

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
Kraków, Parafia Bożego Ciała
  ul. Bożego Ciała 26, 31‑059 Kraków
  www.bozecialo.net
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

ks. dr Rafał Wilkołek

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Kapelan Arcybiskupa Metropolity
Członek zespołu przygotowującego uroczystości Archidiecezjalne

ks. mgr Kamil Żółtaszek (diec. bielsko-żywiecka)

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

WYSZUKIWARKA
PARAFIA