STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / parafia: Kraków, Parafia św. Anny

KAPŁANI (parafia: Kraków, Parafia św. Anny)

ks. mgr Jacek Bernacik

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2015

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz
INNE FUNKCJE:
Współpracownik moderatora diecezjalnego Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

ks. mgr Jerzy Dziewoński

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Kapituły Kolegiaty św. Anny
ROK ŚWIĘCEŃ: 1979

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Penitencjarz

ks. mgr Władysław Gasidło

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Infułat (Protonotariusz Apostolski)
ROK ŚWIĘCEŃ: 1965

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Emerytowany proboszcz

ks. prof. Łukasz Kamykowski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Kapituły Kolegiaty św. Anny
ROK ŚWIĘCEŃ: 1979

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
kustosz Kapituły Kolegiackiej św. Anny w Krakowie
konsultor Rady ds. Ekumenizmu Konfrenecji Episkopatu Polski,
konsultor Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski,
Referent Duszpasterstwa Ekumenicznego,
Referent Duszpasterstwa Pracowników Nauki

ks. prof. Tadeusz Panuś

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Kapituły Kolegiaty św. Anny, Prepozyt Kapituły Kolegiaty św. Anny
ROK ŚWIĘCEŃ: 1985

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
INNE FUNKCJE:
ekonom Kapituły Kolegiackiej św. Anny w Krakowie,
koordynator Duszpasterstwa Pracowników Nauki,
członek Rady Kapłańskiej,
dziekan dekanatu Kraków-Centrum

ks. dr hab. prof. Kazimierz Panuś

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego
ROK ŚWIĘCEŃ: 1980

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Posługa duszpasterska

ks. mgr Krzysztof Piechowicz j.

ROK ŚWIĘCEŃ: 2007

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. dr Krzysztof Porosło

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2013

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
członek Komitetu organizacyjnego diecezjalnego etapu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

INSTYTUCJA:
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II
  ul. Kanonicza 25, , 31 002 Kraków,
  www.pat.krakow.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Pracownik UPJPII w Krakowie,
Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki,
kapelan i kurator Bratniej Pomocy Akademickiej im. św. Jana z Kęt „Cantianum”

o. mgr Mariusz Urbanek OFMCap

ROK ŚWIĘCEŃ: 1998

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii
INNE FUNKCJE:
kapelan Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c., Kanonik Kapituły Kolegiaty św. Anny
ROK ŚWIĘCEŃ: 1998

INSTYTUCJA:
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II
  ul. Kanonicza 25, , 31 002 Kraków,
  www.pat.krakow.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Katedra Egzegezy Starego Testamentu

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Pomoc duszpasterska
INNE FUNKCJE:
Referent Duszpasterstwa Pracowników Nauki,
członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej

WYSZUKIWARKA
PARAFIA