STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / parafia: Rudawa, Parafia Wszystkich Świętych

KAPŁANI (parafia: Rudawa, Parafia Wszystkich Świętych)

ks. mgr Andrzej Badura

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1988

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

ks. mgr Piotr Ciężobka

ROK ŚWIĘCEŃ: 2004

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. Julian Kóska

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1963

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Emerytowany proboszcz w parafii, Emeryt

ks. mgr lic. Robert Pochopień

ROK ŚWIĘCEŃ: 2001

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. mgr Jacek Szydło

ROK ŚWIĘCEŃ: 1991

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
Kapelan Sióstr Duszy Chrystusowej,
Duszpasterz przy kaplicy zakonnej w Siedlcu.

WYSZUKIWARKA
PARAFIA