STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / parafia: Kraków-Wawel, Parafia archikatedralna św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława

KAPŁANI (parafia: Kraków-Wawel, Parafia archikatedralna św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława)

ks. mgr lic. Krzysztof Halaczek

ROK ŚWIĘCEŃ: 2008

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. mgr Paweł Rybski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1999

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Ekonom Kurii Metropolitalnej
członek Kolegium Konsultorów,
członek Rady Kapłańskiej,
odpowiedzialny za Fundusz Bratniej Pomocy Kapłańskiej,
dyrektor Jednostki Działalności Gospodarczej,
członek zespołu przygotowującego uroczystości Archidiecezjalne,
administrator parafii archikatedralnej pw. św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie na Wawelu

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Floriana
  ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków
  www.swflorian.net
FUNKCJA W PARAFII: Administrator

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Administrator

ks. prof. Jacek Urban

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Prepozyt Krakowskiej Kapituły Katedralnej
ROK ŚWIĘCEŃ: 1978

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

WYSZUKIWARKA
PARAFIA