STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / rok święceń: 1983

KAPŁANI (rok święceń: 1983)

o. Bogusław Nawracaj

ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. Aleksander Bandura CM

ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
INNE FUNKCJE:
Diecezjalny Opiekun Duchowy Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Archidiecezji Krakowskiej

ks. mgr Zbigniew Bizoń

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Dziekan, Proboszcz
INNE FUNKCJE:
Kapelan Policji Powiatu Wadowice

ks. mgr Andrzej Bukalski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
Rogoźnik, Parafia św. Andrzeja Boboli
  Rogoźnik 132, 34-471 Ludźmierz

FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

ks. mgr Tadeusz Cichoń

ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

ks. Wiesław Cygan

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Dziekan, Proboszcz

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Członek Rady Ekonomicznej Archidiecezji

ks. Zbigniew Drobny

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

ks. Krzysztof Grzybowski

ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

ks. Ryszard Honkisz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
Więcławice Stare, Parafia św. Jakuba Apostoła
  Więcławice Stare 20, 32‑091 Michałowice
  www.swjakub.pl
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

ks. mgr Kazimierz Iciek

ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
Lgota, Parafia Chrystusa Króla
  Lgota, ul. Kościelna 14, 32-543 Myślachowice

FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

ks. dr hab. Jan Kalniuk MS

ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
INNE FUNKCJE:
Duszpasterz


ks. mgr Andrzej Kopicz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
INNE FUNKCJE:
Dziekan Dekanatu Kraków- Mogiła
członek Rady Kapłańskiej
Przewodniczący Komisji ds. Regulacji Granic Parafii i Budownictwa Sakralnego

ks. mgr Adam Lenart

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
INNE FUNKCJE:
kapelan OSP Gminy Brzeźnica

ks. mgr Sławomir Łacny

ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. mgr Stanisław Malarz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
INNE FUNKCJE:
Notariusz dekanatu Białka Tatrzańska

ks. mgr Piotr Miszczyk

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
INNE FUNKCJE:
notariusz dekanatu Trzebinia,
animator duszpasterstwa dorosłych dekanatu Trzebinia

ks. mgr Jan Nowak III

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Referent Duszpasterstwa Pielęgniarek,
wiceprzewodniczący zarządu Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu

ks. mgr lic. Zbigniew Nowak

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
Podszkle, Parafia św. Rozalii
  Podszkle 50, 34‑472 Piekielnik

FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

ks. mgr Jan Nowak j.

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
wiceprzewodniczący zarządu Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu

ks. Adam Ogiegło

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
INNE FUNKCJE:
notariusz dekanatu Zator,
kapelan Wspólnoty Chrystusa Odkupiciela Człowieka
Członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej

ks. dr hab. Adam Olszewski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
pracownik UPJPII

ks. mgr Stanisław Puzyniak

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
INNE FUNKCJE:
wicedziekan dekanatu Kraków-Bieńczyce

ks. mgr Franciszek Rembiesa

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
Nowy Targ-Niwa, Parafia św. Brata Alberta
  ul. św. Brata Alberta 31, 34‑400 Nowy Targ
  www.parafianiwa.pl
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
INNE FUNKCJE:
Wicedziekan dekanatu Nowy Targ.

ks. mgr Kazimierz Skwierawski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
Kraków, Dom Księży
  ul. św. Marka 10, 31-012 Kraków

INNE FUNKCJE:
redaktor „Materiałów Homiletycznych”,
duszpasterz wdów konsekrowanych

ks. mgr lic. Roman Sławeński

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
INNE FUNKCJE:
Członek Zespołu Proboszczów,
asystent kościelny Stowarzyszenia „Krakowska Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej”,
dziekan Dekanatu Chrzanów

ks. mgr Józef Stopka

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
Zakliczyn, Parafia Wszystkich Świętych
  Zakliczyn k. Myślenic 24, 32-406 Zakliczyn

FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

ks. mgr Piotr Sulek

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
Lubień, Parafia św. Jana Chrzciciela
  Lubień 1, 32-433 Lubień

FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
INNE FUNKCJE:
dekanalny duszpasterz dorosłych

ks. Edward Toman SDS

ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
kapelan Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

ks. mgr Marian Wanat

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz
INNE FUNKCJE:
Dziekan dekanatu Kraków - Bronowice

ks. mgr Stanisław Wąsik

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

ks. mgr Tadeusz Zaleski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
Radwanowice, Parafia św. Brata Alberta
  Radwanowice 6, 32-064 Radwanowice

FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
Prezes Fundacji im. Brata Alberta,
Prezes Oświatowego Towarzystwa Integracyjnego.

ks. Jan Żurowski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
Groń-Leśnica, Parafia św. Jacka
  Groń, ul. Jana Pawła II 25, 34‑406 Leśnica
  www.parafia.gronlesnica.pl
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

WYSZUKIWARKA
PARAFIA