STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / dekanat: Dekanat 01 – Kraków Centrum

KAPŁANI (dekanat: Dekanat 01 – Kraków Centrum)

o. Wojciech Hołuj

ROK ŚWIĘCEŃ: -

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Pomoc duszpasterska

o. Rafał Antoszczuk OFMConv

ROK ŚWIĘCEŃ: 2015

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii
INNE FUNKCJE:
kapelan sióstr sercanek przy ul. Garncarskiej w Krakowie

ks. mgr Marian Bendyk

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1982

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Penitencjarz

ks. mgr Jacek Bernacik

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2015

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz
INNE FUNKCJE:
Współpracownik moderatora diecezjalnego Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

ks. dr Lucjan Bielas

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1977

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr Czesław Bogdał

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1988

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Pomoc duszpasterska

ks. dr hab. Andrzej Bruździński

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1977

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
Opiekun Archiwum UPJPII

ks. dr Marcin Cholewa

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1995

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Floriana
  ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków
  www.swflorian.net
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
duszpasterz akademicki,
delegat Arcybiskupa Krakowskiego w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich,
koordynator działań Fundacji Świętego Józefa w Archidiecezji Krakowskiej

o. Piotr Cuber

ROK ŚWIĘCEŃ: -

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rektor

ks. mgr lic. Rafał Cyfka

ROK ŚWIĘCEŃ: 2004

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
kieruje Regionalnym Biurem Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

ks. mgr Stanisław Czernik

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2007

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Floriana
  ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków
  www.swflorian.net
FUNKCJA W PARAFII: Administrator
INNE FUNKCJE:
Dyrektor Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
członek Rady Katechetycznej Archidiecezji Krakowskiej,
przewodniczący Rady ds. ekonomicznych Archidiecezji Krakowskiej,
wizytator katechetyczny rejonu II


ks. mgr Jerzy Dziewoński

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Kapituły Kolegiaty św. Anny
ROK ŚWIĘCEŃ: 1979

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Penitencjarz

kard. dr Stanisław Dziwisz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kardynał
ROK ŚWIĘCEŃ: 1963

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
arcybiskup senior

ks. dr Bronisław Fidelus

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Infułat (Protonotariusz Apostolski)
ROK ŚWIĘCEŃ: 1962

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Emerytowany proboszcz w parafii

ks. dr Paweł Gałuszka

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2007

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej,
członek zespołu przygotowującego uroczystości Archidiecezjalne,
członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Floriana
  ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków
  www.swflorian.net
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
Asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej,
duszpasterz Kobiet Archidiecezji Krakowskiej,
członek Komitetu organizacyjnego diecezjalnego etapu XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu BiskupówKONTAKT:
p.galuszka@diecezja.pl
tel.: 126288148

ks. mgr Władysław Gasidło

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Infułat (Protonotariusz Apostolski)
ROK ŚWIĘCEŃ: 1965

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Emerytowany proboszcz

ks. Józef Gil

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1974

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
Koordynator ruchów kościelnych,
duszpasterz wspólnot neokatechumenalnych

ks. dr hab. Marcin Godawa

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1999

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. dr hab. Krzysztof Gryz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M., Kanonik Kapituły Kolegiaty św. Anny
ROK ŚWIĘCEŃ: 1986

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Egzaminacyjnej

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

o. Eugeniusz Grzywacz SP

ROK ŚWIĘCEŃ: -

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rektor

ks. mgr Piotr Guzik

ROK ŚWIĘCEŃ: 1987

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Pomoc duszpasterska

ks. dr hab. Grzegorz Hołub

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1999

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr lic. Władysław Jankowicz CM

ROK ŚWIĘCEŃ: 1958

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Floriana
  ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków
  www.swflorian.net
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii
INNE FUNKCJE:
kapelan DPS im. Helclów

o. Kalikst Rafał Jasuba OFM

ROK ŚWIĘCEŃ: -

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Posługa duszpasterska
INNE FUNKCJE:
Katecheta w szkołach Sióstr Prezentek w Krakowie

ks. Franciszek Jaszczur CM

ROK ŚWIĘCEŃ: 1972

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Floriana
  ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków
  www.swflorian.net
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii
INNE FUNKCJE:
kapelan Szpitala im. Narutowicza

ks. prof. Tomasz Jelonek

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego
ROK ŚWIĘCEŃ: 1976

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. prof. Łukasz Kamykowski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Kapituły Kolegiaty św. Anny
ROK ŚWIĘCEŃ: 1979

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Anny
  ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
  www.kolegiata-anna.pl
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
kustosz Kapituły Kolegiackiej św. Anny w Krakowie
konsultor Rady ds. Ekumenizmu Konfrenecji Episkopatu Polski,
konsultor Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski,
Referent Duszpasterstwa Ekumenicznego,
Referent Duszpasterstwa Pracowników Nauki

ks. dr Bolesław Karcz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1998

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UPJPII,
prezes zarządu głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy,
opiekun Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy - oddział w Krakowie
urlop naukowy

o. dr Paweł Klimczak OP

ROK ŚWIĘCEŃ: 2001

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Przeor

ks. prof. Stefan Koperek CR

ROK ŚWIĘCEŃ: 1963

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii

ks. mgr Krzysztof Korba

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2014

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Pomoc duszpasterska

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Notariusz Kurii Metropolitalnej,
członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej

ks. prof. Krzysztof Kościelniak

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1991

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr lic. Grzegorz Kotala

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M., Kanonik Krakowskiej Kapituły Katedralnej
ROK ŚWIĘCEŃ: 2006

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie,
członek Rady Kapłańskiej,
członek Kolegium Konsultorów,
członek zespołu przygotowującego uroczystości archidiecezjalne

PARAFIA:
Kraków, Parafia Świętego Krzyża
  ul. Świętego Krzyża 23, 31-023 Kraków
  www.krzyzkrakow.pl
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

ks. mgr Mateusz Kozik

ROK ŚWIĘCEŃ: 2018

PARAFIA:
Kraków, Parafia św. Floriana
  ul. Warszawska 1b, 31-155 Kraków
  www.swflorian.net
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. dr hab. Piotr Kroczek

ROK ŚWIĘCEŃ: 2000

INSTYTUCJA:
SĄD METROPOLITALNY
  ul. Franciszkańska 3, , 31-004 Kraków
  https://diecezja.pl/sad-metropolitalny/

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr Adam Kurdas

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz
INNE FUNKCJE:
Członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej,
członek Rady Katechetycznej Archidiecezji Krakowskiej,
wizytator katechetyczny rejonu I,
członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej

WYSZUKIWARKA
PARAFIA