STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / parafia: OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REKOLEKCYJNY „TOTUS TUUS” W ZEMBRZYCACH

KAPŁANI (parafia: OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REKOLEKCYJNY „TOTUS TUUS” W ZEMBRZYCACH)

ks. mgr Mirosław Cichoń

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

INSTYTUCJA:

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Prefekt Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej
INNE FUNKCJE:
Odpowiedzialnym za formację seminarzystów roku propedeutycznego

ks. Jerzy Pytraczyk (diec. bielsko-żywiecka)

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1993

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej
INNE FUNKCJE:
Ojciec duchowny seminarzystów roku propedeutycznego

ks. mgr Marek Suder

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2003

INSTYTUCJA:

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej

WYSZUKIWARKA
PARAFIA