STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / parafia: OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REKOLEKCYJNY „TOTUS TUUS” W ZEMBRZYCACH

KAPŁANI (parafia: OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-REKOLEKCYJNY „TOTUS TUUS” W ZEMBRZYCACH)

ks. Jerzy Pytraczyk (diec. bielsko-żywiecka)

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1993

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej
INNE FUNKCJE:
Ojciec duchowny seminarzystów roku propedeutycznego

ks. mgr Marek Suder

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2003

INSTYTUCJA:

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej

ks. dr Albert Wołkiewicz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2002

INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Wicerektor Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej,
prefekt odpowiedzialny za formację seminarzystów roku propedeutycznego

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wicerektor Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej
INNE FUNKCJE:
Członek Rady Katechetycznej Archidiecezji Krakowskiej

WYSZUKIWARKA
PARAFIA